Οδηγίες χρήσης του Github

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 15:27, 7 January 2016 by Pkst (talk | contribs) (added Category:ΕΛΛΑΚ using HotCat)
Jump to navigation Jump to search
Δημιουργία λογαριασμού[edit | edit source]

https://github.com/join

Λήψη και Εγκατάσταση του git[edit | edit source]
Εγκατάσταση σε Linux[edit | edit source]

Για διανομές βασισμένες σε Debian(όπως το ubuntu)

sudo apt-get install git-core

ενώ, για διανομές βασισμένες σε Fedora

yum install git-core

TIP: Με την εντολή sudo aptitude search git εμφανίζονται πακέτα που σχετίζονται με το git.


Εγκατάσταση σε Windows[edit | edit source]

Η εγκατάσταση στα windows είναι πολύ εύκολη! Κατεβάστε από τον σύνδεσμο

https://git-scm.com/download/win το εκτελέσιμο αρχείο και τρέξτε το. Μόλις γίνει η

εγκατάσταση θα πρέπει να έχετε ένα πρόγραμμα Git Bash, σαν ένα απλό κέλyφος όπου

μπορείτε να εκτελείτε εντολές σχετικά με το git.

Για windows υπάρχει ακόμα ένα γραφικό περιβάλλον χρήσης . Αναλυτικές οδηγίες χρήσης του μπορείτε να βρείτε εδώ https://ellak.gr/wiki/index.php?title=GitHub


Εγκατάσταση σε Mac OS:
[edit | edit source]

https://git-scm.com/download/mac


Τι είναι το git;[edit | edit source]

Tο git είναι ένα σύστημα διαχείρισης εκδόσεων αρχείων

– Στα Αγγλικά: version control system

– Παρακολουθεί τις αλλαγές σε ένα σύνολο αρχείων κρατώντας στιγμιότυπά τους

– Το σύνολο στιγμιοτύπων ονομάζεται αποθετήριο ( repository)

Χρήσεις του git:[edit | edit source]

- συμμετοχή σε κοινά project, και έργα ανοικτού λογισμικού

– επιστροφή σε μια παλιότερη έκδοση αν έχει γίνει κάποιο λάθος

– δοκιμή παραλλαγών (ονομάζονται παρακλάδια -­‐ branches) χωρίς να επηρεάζεται η τρέχουσα κατάσταση των αρχείων

Τι είναι το GitHub[edit | edit source]

Το GitHub είναι ένας εξυπηρετητής που φιλοξενεί αποθετήρια και μια εύχρηστη διεπαφή ιστού

– υποστηρίζει όλες τις εντολές του git

– και παρέχει μερικές επιπλέον δυνατότητες

Είναι εξαιρετικά δημοφιλές

Επίσης παρέχει έλεγχο πρόσβασης και πολλές δυνατότητες συνεργασίας, όπως ανίχνευση σφαλμάτων, αιτήματα χαρακτηριστικών, διαχείριση εργασιών, και wikis για κάθε project.

Οι πρώτες Ρυθμίσεις[edit | edit source]

Στην εφαρμογή του git που εγκαταστήσαστε στον υπολογιστή σας θα πρέπει να κάνετε καπιοες ρυθμίσεις, δηλώνοντας το όνομα σας και το email σας

Πληκτρολογήστε ('η αντιγράψτε τις παρακάτω εντολές – αντικαθιστώντας τα Your Name και τα email@provider.com


git config --global user.name "Your Name”

git config --global user.email "email@provide.com”

Για email χρησιμοποιείστε τη διεύθυνση που δώσατε στο GitHub


Οδηγίες χρήσης του github
[edit | edit source]
Δημιουργία τοπικού αποθετηρίου στον υπολογιστή σας[edit | edit source]

Για να αντιγράψουμε το project απο το github στον δίσκο μας εκτελούμε:

git clone https://github.com/HackTheBook/myhackthebookproject

*αντικαταστήστε το myhackthebookproject με το όνομα του repository της ομάδας σας

Έτσι λοιπόν θα δημιουργηθεί ένας κατάλογος myhackthebookproject στον σκληρό σας.

Ο κατάλογος αυτός είναι ο κατάλογος στον οποίο θα εργάζεστε και θα βάζετε τα αρχεία για κοινή χρήση στο github

Βασικές εντολές που πρέπει να γνωρίζετε[edit | edit source]

1) git-add

Προσθέτει το περιεχόμενο του αρχείου και το ετοιμάζει για να γίνει το επόμενο commit. Είναι και η πρώτη εντολή που θα πληκτρολογήσετε

Χρήση εντολής

git add <filenames>

πχ git add readme.txt


2) git commit

Η εντολή git commit ξεκινά έναν editor ώστε να γράψετε ένα σύντομο κείμενο που να εξηγεί τι περιλαμβάνει το commit

– εναλλακτικά:

πληκτρολογήστε

git commit -­‐m “το μήνυμα σας (p.x add initial plan for myhackthebookproject)”

Τα κείμενα αυτά είναι σημαντικά

– πρέπει να μπορεi κανείς να καταλαβαίνει τι κάνατε (και γιατί)

– φανταστείτε ότι το γράφετε για κάποιον άλλο


3) git push

Με αυτή την εντολή ανεβάζετε οριστικά στο github τα αρχεία τα οποία κάνατε add και commit.


4) git-status

Περιγραφή: Εμφανίζει την κατάσταση του καταλόγου σας (ποια αρχεία ειναι ήdη στο Github ποια αρχεία εχουν αλλαξει και ποια εχουν είναι εντελώς καινούργια και πρεπει να γίνουν πρώτα πρώτα add.


5) git-diff

Περιγραφή: Εμφανίζει διαφορές στα commit που έχουν γίνει και στο github

Περισσότερες πληροφορίες[edit | edit source]

Μια γρήγορη αναφορά για τις βασικές εντολές στο github (pdf

Αναλυτική βοήθεια για την χρήση του github https://help.github.com/