Μελέτη: Συγκριτική μελέτη εφαρμογής αδειών Creative Commons και GPL

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 11:47, 31 July 2015 by Pkst (talk | contribs) (Νέα σελίδα με 'Συγκριτική μελέτη εφαρμογής των αδειών Creative Commons και GPL & LGPL σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ...')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Συγκριτική μελέτη εφαρμογής των αδειών Creative Commons και GPL & LGPL σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα http://www.ebusinessforum.gr/teams/teamsall/view/index.php?ctn=97&language=el