Μελέτη: ΕΛΛΑΚ στην εκπαίδευση, τη Δημόσια Διοίκηση και στις επιχειρήσεις Μικρού/Μεσαίου Μεγέθους

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 12:31, 24 September 2015 by Pkst (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα στην εκπαίδευση, τη Δημόσια Διοίκηση και στις επιχειρήσεις Μικρού/Μεσαίου Μεγέθους – http://repository.ellak.gr/ellak/bitstream/11087/1433/1/Downloads_del_final_g4_el.pdf