Αρχική σελίδα

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 11:24, 1 September 2015 by Pkst (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Καλώς ήλθατε στο WIKI της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα

  • Μελέτες: Μελέτες της ΕΕΛ/ΛΑΚ για την σχέση ΕΛΛΑΚ με την ανοικτή διακυβέρνηση, την εκπαίδευση , τις κοινότητες, το Δημόσιο, τις επιχειρήσεις και τις άδειες
  • Κρυπτογράφηση: Άρθρα - εγχειρίδια- how to σχετικά με την Κρυπτογράφηση και την Ασφάλεια
  • ΕΛΛΑΚ‏‎: Άρθρα - προτάσεις - οδηγοί - κατάλογοι κοινοτήτων και εταιριών σχετικά το Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
  • FABLAB‏‎: Καταστατικό -παρουσίαση - δράσεις της Fablab
  • ΕΕΛ/ΛΑΚ‏‎: Καταστατικό -παρουσίαση -δράσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ
Οι ιστοσελίδες δράσεων της ΕΕΛ/ΛΑΚ
http://ellak.gr Το κεντρικό site για το Ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα
http://mycontent.ellak.gr Δράση για την προώθηση του ανοικτού περιεχομένου (wikipedia, openstreetmap, openblam)
http://edu.ellak.gr Δράση για το ανοικτό λογισμικο και περιεχόμενο στην εκπαίδευση
https://smartcities.ellak.gr Δράση για τις Έξυπνες πόλεις
https://mathe.ellak.gr/ Δράση για την προώθηση και διάδοση του Ελεύθερου Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα
http://openwifi.gr Δράση για τα ελεύθερα ασύρματα δίκτυα
http://legal.ellak.gr Ενημερωτικό site για νομικά θέματα για το ελεύθερο λογισμικό και τις ανοικτές τεχνολογίες
https://advisory.ellak.gr/ Site Δημόσιας διαβούλευσης για τις δράσεις της EEΛ/ΛΑΚ
https://obs.ellak.gr/ OBS Διεθνής συνεργασία για τους Ανοικτούς Προυπολογισμούς
http://creativecommons.gr/ Δράση για την προώθηση των αδειών creative commons
https://odi.ellak.gr/ Open Data Institute - Athens Node

 Blogs Ομάδων Εργασίας

Blog URL Ομάδα Εργασίας
http://opengov.ellak.gr/ Ομάδα Εργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση
http://opendata.ellak.gr/ Ομάδα Εργασίας για τα Ανοικτά Δεδομένα
http://openhardware.ellak.gr/ Ομάδα Εργασίας για το Ανοικτό hardware και τα Ασύρματα δίκτυα
http://privacy.ellak.gr Ομάδα εργασίας για την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
http://openstandards.ellak.gr Ομάδα εργασίας για τα Ανοικτά πρότυπα και Άδειες
http://opensource.ellak.gr Ομάδα Εργασίας για το Ανοικτό Λογισμικό
http://oer.ellak.gr Ομάδα Εργασίας για το Ανοικτό Περιεχόμενο στην εκπαίδευση

Οδηγίες για το πως μπορείτε να καταχωρείτε άρθρο στις σελίδες δράσεων και τα blogs ομάδων εργασίας.