57η συνεδρίαση ΔΣ, 6 Μαϊου 2015

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Ημερήσια Διάταξη για την 57η συνεδρίαση ΔΣ, 6 Μαϊου 2015[edit | edit source]

  • Εισηγήσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους
  • Συνεργασία με μέλη ΕΕΛ/ΛΑΚ για συμμετοχή σε έργα
  • Ενημέρωση για ανασυγκρότηση Ομάδων Εργασίας
  • Ενημέρωση σχετικά με τις επιστολές/παρεμβάσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ
  • Ενημέρωση σχετικά με συνάντησεις μελών του ΔΣ με φορείς
  • Ενημέρωση για Προγραμματική Συμφωνία με ΙΕΚΕΜ -ΤΕΕ
  • Ενημέρωση για διοργάνωση/συμμετοχή σε συνέδρια/εκδηλώσεις/ημερίδες
  • Οικονομικά

Εισηγήσεις Μελών[edit | edit source]

Πρακτικά[edit | edit source]

Παναγιώτης Κρανιδιώτης: Εισήγηση της 57ης συνεδρίασης

Πρόδρομος Τσιαβός: Εισήγηση της 57ης συνεδρίασης

Βλάχος Βασίλης Εισήγηση της 57η συνεδρίαση ΔΣ, 6 Μαϊου 2015

Διομήδης Σπινέλλης: Εισήγηση της 57ης συνεδρίασης

Θεόδωρος Καρούνος : Εισήγηση της 57ης συνεδρίασης

Ιωάννης Σταμέλος: Εισήγηση της 57ης συνεδρίασης

Δημήτρης Κυριακός: Εισήγηση της 57ης συνεδρίασης

Μιχάλης Βαφόπουλος: Εισήγηση της 57ης συνεδρίασης

Νεκτάριος Κοζύρης: Εισήγηση της 57ης συνεδρίασης