58η συνεδρίαση ΔΣ, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Ημερήσια Διάταξη για την 58η συνεδρίαση στις 15 Ιουνίου 2015[edit | edit source]

 • Εισηγήσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους (20′)
 • Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας ΕΕΛ/ΛΑΚ (5′)
 • Ορισμός Γενικού Διευθυντή Εταιρείας (5′)
 • Ενημέρωση για Συναντήσεις Εκπροσώπων ΕΕΛ/ΛΑΚ με φορείς (7′)
 • Ενημέρωση Επιστολών ΕΕΛ/ΛΑΚ προς φορείς (5′)
 • Ενημέρωση για Συνέδρια/Εκδηλώσεις που συμμετέχει/υποστηρίζει η ΕΕΛ/ΛΑΚ (5′)
 • Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας Υπ. Παιδείας (3′)
 • Wikification Process (5′)
 • Ομάδα εργασίας για σχεδίο Τεχνικών Προδιαγραφών Μετάβασης σε Λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ (7′)
 • Οικονομικά (3′)
 • Λοιπά Θέματα και Ορισμός Επόμενης Συνεδρίας (5′)

Εισηγήσεις Μελών[edit | edit source]

Πρακτικά[edit | edit source]

Εισηγήσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους