58η συνεδρίαση ΔΣ, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 13:11, 31 July 2015 by Vivi.petsioti (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Ημερήσια Διάταξη για την 58η συνεδρίαση στις 15 Ιουνίου 2015[edit | edit source]

Εισηγήσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους (20′)[edit | edit source]

Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας ΕΕΛ/ΛΑΚ (5′)[edit | edit source]

Ορισμός Γενικού Διευθυντή Εταιρείας (5′)[edit | edit source]

Ενημέρωση για Συναντήσεις Εκπροσώπων ΕΕΛ/ΛΑΚ με φορείς (7′)[edit | edit source]

Ενημέρωση Επιστολών ΕΕΛ/ΛΑΚ προς φορείς (5′)[edit | edit source]

Ενημέρωση για Συνέδρια/Εκδηλώσεις που συμμετέχει/υποστηρίζει η ΕΕΛ/ΛΑΚ (5′)[edit | edit source]

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας Υπ. Παιδείας (3′)[edit | edit source]

Wikification Process (5′)[edit | edit source]

Ομάδα εργασίας για σχεδίο Τεχνικών Προδιαγραφών Μετάβασης σε Λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ (7′)[edit | edit source]

Οικονομικά (3′)[edit | edit source]

Λοιπά Θέματα και Ορισμός Επόμενης Συνεδρίας (5′)[edit | edit source]