59η συνεδρίαση ΔΣ, Τρίτη 07 Ιουλίου 2015

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Ημερήσια Διάταξη[edit | edit source]

  • Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης
  • Εισηγήσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους (30′)
  • Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας ΕΕΛ/ΛΑΚ (10′)
  • Ενημέρωση για Συναντήσεις Εκπροσώπων ΕΕΛ/ΛΑΚ με φορείς (10′)
  • Ενημέρωση Επιστολών ΕΕΛ/ΛΑΚ προς φορείς (5′)
  • Ενημέρωση για Συνέδρια που συμμετείχε η ΕΕΛ/ΛΑΚ (5′)
  • Συγκρότηση/Θεσμοθέτηση συμβουλευτικού συμβουλίου (advisory board) (3′)
  • Οικονομικά (3′)
  • Λοιπά Θέματα και Ορισμός Επόμενης Συνεδρίας (5′)

Εισηγήσεις Μελών[edit | edit source]


Πρακτικά[edit | edit source]

Βλάχος Βασίλης Εισήγηση της 59ης συνεδρίασης
Διομήδης Σπινέλλης: Εισήγηση 59ης συνεδρίασης

Θεόδωρος Καρούνος: Εισήγηση 59ης συνεδρίασης

Ιωάννης Σταμέλος: Εισήγηση 59ης συνεδρίασης

Δημήτρης Κυριακός: : Εισήγηση 59ης συνεδρίασης

Μιχάλης Βαφόπουλος: Εισήγηση 59ης συνεδρίασης 

Νεκτάριος Κοζύρης: Εισήγηση 59ης συνεδρίασης

Παναγιώτης Κρανιδιώτης: Εισήγηση 59ης συνεδρίασης
Πρόδρομος Τσιαβός: Εισήγηση 59ης συνεδρίασης