59η συνεδρίαση ΔΣ, Τρίτη 07 Ιουλίου 2015

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 09:50, 10 August 2015 by Pkst (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Ημερήσια Διάταξη[edit | edit source]

  • Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης
  • Εισηγήσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους (30′)
  • Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας ΕΕΛ/ΛΑΚ (10′)
  • Ενημέρωση για Συναντήσεις Εκπροσώπων ΕΕΛ/ΛΑΚ με φορείς (10′)
  • Ενημέρωση Επιστολών ΕΕΛ/ΛΑΚ προς φορείς (5′)
  • Ενημέρωση για Συνέδρια που συμμετείχε η ΕΕΛ/ΛΑΚ (5′)
  • Συγκρότηση/Θεσμοθέτηση συμβουλευτικού συμβουλίου (advisory board) (3′)
  • Οικονομικά (3′)
  • Λοιπά Θέματα και Ορισμός Επόμενης Συνεδρίας (5′)

Εισηγήσεις Μελών[edit | edit source]


Πρακτικά[edit | edit source]