Minutes συνάντησης ομάδας εργασίας Θεσσαλονίκης

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Ομάδα εργασίας ΕΕΛΛΑΚ Θεσσαλονίκης – 15.10.2015[edit | edit source]

Και η Θεσσαλονίκη συμμετέχει με ομάδα εργασίας στις δράσεις της ΕΛΛΑΚ


Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου συναντήθηκαν στα εργαστήρια του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ μετά από πρόσκληση της ΕΛΛΑΚ  και με την εποπτεία του Σταμέλου Ιωάννη ( μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΛΑΚ)  οι

Χουβαρδάς Βασίλης

Καραγιώργος Δημήτρης

Μπάνος Βασίλης

Φρέρης Πέτρος

Βουδούρης Πάνος

Δημητρίου Γιώργος

Κρόνης  Δαμιανός και

Δομουχτσής Στέργιος

 και αποφάσισαν να συστήσουν ομάδα δράσης με σκοπό τη διάδοση του ελεύθερου λογισμικού, καθώς και την υποστήριξη δράσεων σχετικών με την ανοιχτότητα και τα ανοιχτά δεδομένα.

Μετά την πρώτη γνωριμία των μελών, δηλώθηκε πρόθεση συνεργασίας από όλους και στους τομείς που ο καθένας εξειδικεύεται.

Ως   πρωταρχικοί   τομείς δράσης φάνηκε να ξεχωρίζουν  αυτοί της Εκπαίδευσης αλλά και των Ανοιχτών Γεωγραφικών δεδομένων.

 Προσδιορίστηκε επίσης ο χρόνος της επόμενης συνάντησης κατά  την οποία θα κατατεθούν  προτάσεις  δραστηριοποίησης από τα μέλη.

Ομάδα εργασίας ΕΕΛΛΑΚ Θεσσαλονίκης – 30.10.2015[edit | edit source]

Την Παρασκευή 30.10.2015 στη συνάντηση της ομάδας εργασίας της Θεσσαλονίκης στο Βιολογικό του ΑΠΘ συμμετείχαν ο Γιάννης Σταμέλος, ο Θεοδόσης Χειμωνίδης, ο Πέτρος (Τσίντζος;), ο Δαμιανός Κράπης, ο Βασίλης Καραγιώργης, ο Δημήτρης Καραγιώργης, η Σέβη Λουίζου, η Ιωάννα, ο Γιώργος Δημητρίου και ο Βασίλης Μπάνος.

Ο Β. Μπάνος κατέθεσε τέσσερις  προτάσεις: 1. ένα μεγάλο project για την υλοποίηση ανοιχτού συστήματος πληροφοριακής διαχείρισης για τη διοίκηση της Εκπαίδευσης 2. ένα μικρότερο project για την εκπόνηση του εβδομαδιαίου ωρολόγιου προγράμματος μιάς εκπαιδευτικής μονάδας (υποσύστημα του παραπάνω μεγάλου)  3. μια εφαρμογή για την online διαχείριση των ραντεβού των δημόσιων νοσοκομείων και κέντρων υγείας και 4.  μια οnline εφαρμογή για τη διαχείριση των οδικών μεταφορών / μετακινήσεων με κοινό όχημα.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο Δ. Καραγιώργης υποστήριξε θερμά την αναγκαιότητα ριζικού ανασχεδιασμού του υπάρχοντος συστήματος πληροφοριακής διαχείρισης της Εκπαίδευσης. Προτάθηκε μια αποκεντρωτική αρχιτεκτονική αντίθετη με την σημερινή κυρίαρχη συγκεντρωτική αντίληψη του συστήματος και τονίστηκαν ιδιαίτερα τα προβλήματα της αποδοτικότητας αλλά και της ασφάλειας των δεδομένων (safety – security) – ιδίως των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό έγινε μιά συζήτηση για την έννοια της περιορισμένης τοπικής “κυριότητας” των δεδομένων, με την έννοια ότι στο ζήτημα της αμεσότητας πρόσβασης και διαχείρισης των δεδομένων πρέπει να κυριαρχεί η τοπική μονάδα και όχι η κεντρική διοίκηση. Στο περιθώριο αυτής της συζήτησης έγινε και νύξη για το θέμα της διαχείρισης δεδομένων υγείας. Ο Γ. Σταμέλος εντόπισε τα προβλήματα υλοποίησης ενός τέτοιου project συνεκτιμώντας το γεγονός ότι πρόκειται για μια κεντρική απόφαση της δικαιοδοσίας του υπουργείου Παιδείας. Ωστόσο ζητήθηκε από την ομάδα να εκπονήσει σύντομη έκθεση του ζητήματος της πληροφοριακής διαχείρισης της Εκπαίδευσης για εμπλουτισμό της γνώσης και των θέσεων της ΕΕΛΛΑΚ.

Ο Γ. Δημητρίου πρότεινε την υλοποίηση εφαρμογών τοπικού ενδιαφέροντος με τη χρήση ανοιχτών δεδομένων σε επίπεδο Δήμου Θεσσαλονίκης. Στη συζήτηση που ακολούθησε, τέθηκαν ζητήματα ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας, το θέμα των θερμοκοιτίδων και η τοπική στήριξη νέων επαγγελματιών με χαμηλό κόστος. Από τη συζήτηση προέκυψε αβίαστα η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης των καθολικών ιδεών (όπως είναι η Ανάπτυξη) μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων τοπικών δράσεων.

Ο Θ. Χειμωνίδης πρότεινε την υλοποίηση ενός μεγάλου συστήματος γραμματικής αναπαράστασης της ελληνικής γλώσσας. Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, η πρόταση αυτή εξειδικεύτηκε στη δημιουργία ενός πλήρους ελληνικού διορθωτή. Ωστόσο στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν και άλλες προτάσεις. Η Σ. Λουίζου ανέφερε μια σχετική εργασία στο πανεπιστήμιο Göteborg και ο Δαμ. Κρόνης υπογράμμισε την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός ελληνόφωνου αναγνώστη κειμένων για χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες και αδυναμία οπτικής ανάγνωσης ψηφιακών κειμένων. Ο Β Μπάνος πρότεινε (ως πιό συμβατή με τη φιλοσοφία της ΕΕΛΛΑΚ) τη δημιουργία μιας διπλής κοινότητας για το θέμα αυτό με τη χρήση δύο κοινοτικών αποθετηρίων: ενός για τη συλλογή γλωσσικών δεδομένων (λεξιλογικών, γραμματικών, συντακτικών κλπ.) κι' ενός άλλου για την έναρξη της αλγοριθμικής ανάπτυξης ενός συστήματος ανάγνωσης - μετάφρασης.

Ο Π. Τσίντζος πρότεινε τον προσανατολισμό της ομάδας προς την επίτευξη μικρότερων και λιγότερο φιλόδοξων στόχων, ώστε η ομάδα να μπορέσει να παράγει χειροπιαστά αποτελέσματα σε εύλογο χρόνο.

Ο Γ. Σταμέλος πρότεινε η επόμενη συνάντηση σε περίπου δύο εβδομάδες να γίνει Σάββατο, για να μπορέσουν να παραβρεθούν και όσοι δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα.

Ομάδα εργασίας ΕΕΛ/ΛΑΚ Θεσσαλονίκης 21/11/2015[edit | edit source]

Το Σάββατο 21/11/2015 στη 3η συνάντηση της ομάδας εργασίας της Θεσσαλονίκης συμμετείχαν οι Βασίλης Μπάνος, Sergey Tsabolov, Αντώνης Μπαλασάς, Νίκος Ζέστας και Δαμιανός Κράπης.

Τον χώρο για να υλοποιηθεί η συνάντηση, μας τον παραχώρησε η GreekLUG, την οποία ευχαριστούμε θερμά και ιδιαιτέρως το μέλος της Sergey Tsabolov.

Στην συνάντηση αναπτύχθηκαν διάφορες προτάσεις και ιδέες για την προώθηση και την δημιουργία έργων ανοιχτού κώδικα. Μεγαλύτερο βάρος έπεσε στη δυνατότητα ανάπτυξης λογισμικού από τα μέλη της ομάδας.

Από τον Νίκο Ζέστα προτάθηκε η δημιουργία ενός συστήματος ανατροφοδότησης των δημοτικών υπηρεσιών με άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπαλλήλων - τεχνικών - συνεργείων με ζητήματα που καταγράφουν οι πολίτες ή οι αρχές. Το σύστημα θα πρέπει να υλοποιεί ένα έργο-αποστολέα, που να κατευθύνει το αίτημα κατευθείαν στον αρμόδιο υπάλληλο - υποστηρικτής (ή στους αρμόδιους). Η βασική αρχή του συστήματος θα πρέπει να είναι η πλήρως διαφανής υλοποίηση, χωρίς καμιά επέμβαση / τροποποίηση στην εκάστοτε υπάρχουσα ψηφιακή δομή - πέραν της δήλωσης κάθε υπαλλήλου ως υποστηρικτής συγκεκριμένων εργασιών. Επίσης πρότεινε τη δημιουργία ενός ταξινομικού εργαλείου με γραφικό περιβάλλον εργασίας, με τη βοήθεια του οποίου θα μπορούν να γίνονται συσσωματώσεις (clustering) αντικειμένων-εννοιών κατ' εφαρμογή συγκεκριμένων κάθε φορά διαφορετικών κριτηρίων. Τέλος πρότεινε την δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού στο μάθημα της Γεωμετρίας. Τα προτεινόμενα συστήματα θα υποστηρίζονται από εργαλεία ανοικτού CAD.

Ο Αντώνης Μπαλασάς αναφέρθηκε στην ανάγκη να δημιουργηθεί μια φόρμα καταγραφής τον ενδιαφερόμενων προγραμματιστών, που θέλουν να συμμετέχουν στην υλοποίηση κάποιων έργων και ανέλαβε την δημιουργία της. Επίσης τόνισε ότι θεωρεί αναγκαίο να οριστεί κάποιος συντονιστής έργου, για τον καλύτερο συντονισμό όλων των διαδικασιών.

Ο Sergey πρότεινε την αναβάθμιση κάποιου από τα υφιστάμενα Open Office συστήματα και την πλαισίωση του με επιπλέον χρήσιμα εργαλεία.

Για τα μέλη που επιθυμούσαν οι συναντήσεις μας να γίνονται ημέρα Σάββατο και δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στις προηγούμενες συναντήσεις μας, τους ενημερώνουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να συναντηθούμε και αυτό το Σάββατο 28/11/2015. Ο Sergey μας διαθέσει το χώρο της GreekLUG την ίδια ακριβώς ώρα.

Ομάδα εργασίας ΕΕΛ/ΛΑΚ Θεσσαλονίκης - 28/11/2015[edit | edit source]

Συναντηθήκαμε σήμερα Σάββατο 28.11.2015 στις 11:00 στο χώρο του TechMinistry πέντε άτομα, οι Θεοδόσης Χειμωνίδης, Γιάννης Φελέκης, Δημήτρης Καραγιώργης, Βασίλης Μπάνος, όλοι εκπαιδευτικοί και ο οικοδεσπότης Κώστας από την πλευρά του TechMinistry, που μας φιλοξένησε.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν:

1. Ο Β. Μπ. επανέφερε την πρότασή του για σχεδίαση ενός συστήματος για τη διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αυτή τη φορά μόνο ως σχεδίαση. Να δημιουργηθεί στον κατάλληλο ιστοχώρο της ΕΛΛΑΚ μιά σελίδα για την ολοκληρωμένη περιγραφή του συστήματος με τις πλήρεις προδιαγραφές του, τις λειτουργίες του, τις ανάγκες του, τα δεδομένα του, τις δομές του και το περιεχόμενό του.  Στην περιγραφή αυτή να κληθούν να συμβάλλουν πέραν της σημερινής ομάδας και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες – κυρίως οι διδάσκοντες των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης που αφορά – καθότι η σελίδα θα υλοποιεί την “σχεδιαστική κοινότητα” και θα είναι προσβάσιμη κι' επεξεργάσιμη απ' όλους τους συμμετέχοντες.

2. Ο Θ. Χειμ. στην πρότασή του περιέγραψε λεπτομερώς την παραγωγή ενός πλήρως εξελληνισμένου DBMS για την εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και μερικών συγκεκριμένων ειδικότερων λογιστικών σχεδίων. Η παραγωγή αυτού του συστήματος θα αποσκοπεί στην ελεύθερη αγορά με τους όρους του ελεύθερου / ανοιχτού λογισμικού. Ο Θ. προσδιόρισε τη C++ ως γλώσσα προγραμματισμού και το σχεσιακό record-oriented μοντέλο ως βάση δεδομένων του συστήματος, καθώς και το χρονοδιάγραμμα της παραγωγής και τους ρόλους των συντελεστών.

3. Ο Δ. Καρ. εντόπισε τα προβλήματα του MySchool του υπουργείου Παιδείας για τη διοίκηση της εκπαίδευσης και ο Γ. Φελ. τις αδυναμίες των σχολικών επιτροπών να χρησιμοποιήσουν κατάλληλο λογισμικό για ισολογισμούς. Από τις παρατηρήσεις αυτές προέκυψε έμμεσα η αναγκαιότητα διάχυσης των ιδεών του ελεύθερου / ανοιχτού λογισμικού στα σχολεία. Η σχεδίαση και η υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων για τη διάχυση αυτή θα μπορούσαν ν' αποτελέσουν το έργο της σημερινής ομάδας.

Από τη συζήτηση φάνηκαν οι δυσχέρειες σύμπηξης μιάς κοινότητας εργασίας, όταν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις αντιλήψεις για τους στόχους, τα μέσα ή/και τις δυνατότητες των μελών. Στο τέλος ακούστηκε και η σκέψη της διακλάδωσης σε χωριστές ομάδες, ομάδα εκπαίδευσης και ομάδα ανάπτυξης εφαρμογών με διαφορετικούς στόχους και περιεχόμενο.