Report of methodology and guidance for modelling and publishing administrative processes

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Ειααγωγή[edit | edit source]

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προετοιμαστεί και να προταθεί ένα μοντέλο ηλεκτρονικής παροχής δημόσιων υπηρεσιών το οποίο να είναι συμβατό με τα υφιστάμενα Ευρωπαϊκά πρότυπα, και πιο συγκεκριμένα το Core Public Service Vocabulary (CPSV), λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Οι δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από κυβερνητικές διαδικτυακές πύλες, συνήθως είναι τεκμηριωμένες με κάποιον αυτοσχέδιο ή κατά περίπτωση τρόπο, ακόμη και εντός του ίδιου κράτους. Αυτό έχει ως συνέπεια την έλλειψη συναντίληψης ή ακόμη και του ορισμού της έννοιας της «δημόσιας υπηρεσίας». Κάθε σύστημα χρησιμοποιεί τη δική του περιγραφή των δημοσίων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την παραγωγή κατακερματισμένης πληροφορίας, η οποία έχει περιορισμένη προστιθέμενη αξία έξω από τον «κόσμο» του συστήματος στο οποίο ανήκει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων στη διασύνδεση, την επαναχρησιμοποίηση και τον συνδυασμό υπηρεσιών/πληροφοριών μεταξύ συτημάτων. Λόγω αυτής της κατάστασης, είναι πολύ δύσκολο να συγκεραστούν πληροφορίες από διάφορες διαδικτυακές πύλες ή να συνδυαστούν υφιστάμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη δημιουργία νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Επιπλέον, δεν είναι δυνατή η δημιουργία μηχαναγνώσιμων περιγραφών δημοσίων υπηρεσιών, το οποίο θα μπορούσε να διευκολύνει την αναζήτηση ή τη σύνθεση μιας δημόσιας υπηρεσίας. Υπάρχουν χιλιάδες ιστοσελίδες με πληροφορίες σχετικά με δημόσιες υπηρεσίες και δημόσιες διαδικασίες, ωστόσο υπάρχει η ανάγκη κάποιος άνθρωπος να τις ανακαλύψει, να τις διαβάσει, να τις καταλάβει, να τις επεξεργαστεί, να εξάγει τις χρήσιμες γι’αυτόν πληροφορίες και τελικά να τις χρησιμοποιήσει. 

Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να επέλθει συμφωνία για ένα κοινό μοντέλο ηλεκτρονικής παροχής δημοσίων υπηρεσιών, με το οποίο θα περιγράφονται και θα τεκμηριώνονται οι δημόσιες διοικητικές διαδικασίες και μάλιστα με τρόπο ανεξάρτητο των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται. Το μοντέλο θα πρέπει να υιοθετηθεί τουλάχιστο σε εθνικό επίπεδο και να είναι σύμφωνο με ευρωπαϊκά πρότυπα. Ακόμη, αυτό το μοντέλο θα πρέπει να ενσωματωθεί και να γίνει βασικό συστατικό των εθνικών στρατηγικών για την διαλειτουργικότητα στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αυτό το μοντέλο θα έχει τους παρακάτω στόχους:

Τη δημιουργία μιας κοινής γλώσσας για της περιγραφή δημοσίων υπηρεσιών, η οποία θα καταστήσει εφικτή την ομογενοποίηση των περιγραφών των δημοσίων υπηρεσιών και θα διευκολύνει τον διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίησή τους.

Τη διεκόλυνση της διαχείρισης ενός «πορτοφολίου δημοσίων υπηρεσιών» και της δημοσιοποίησης με δομημένο τρόπο από ένα μοναδικό σημείο πρόσβασης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Τη μετατροπή της διαδικασίας παροχής δημοσίων υπηρεσιών σε μία διαδικασία αναγνωρίσιμη, κατανοητή και εύκολα συγκρίσιμη και για τους πολίτες και για τους παρόχους των δημοσίων υπηρεσιών. Αναμένεται ότι το μοντέλο θα βοηθήσει ώστε να εντοπιστούν προβλήματα και άλλες δυσχέρειες στη διαδικασία παροχής δημοσίων υπηρεσιών.

Τη διευκόλυνση της εξεύρεσης δημοσίων υπηρεσιών πιο εύκολα, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που θα δημιουργηθεί για αναζήτηση μιας δημόσιας υπηρεσίας μεταξύ διαφόρων διαδικτυακών πυλών.

Τη δημιουργία μηχαναγνώσιμων δημοσίων υπηρεσιών και πληροφοριών, διευκολύνοντας έτσι την επαναχρησιμοποίησή τους σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο, π.χ. από την υπό ανάπτυξη Digital Single Gateway ή άλλες διαδικτυακές πύλες, οι οποίες χρησιμοποιούν τα ίδια πρότυπα περιγραφής δημοσίων υπηρεσιών.

Την προώθηση της διαφάνειας.

Τη δημιουργία βάση για σχεδιασμό, αξιολόγηση, μέτρηση και βελτίωση με ανασχεδιασμό και απλοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών.

Η εξοικονόμηση πόρων συνδυάζοντας καταγραφή υπηρεσιών μέσω πληθοπορισμού και παράλληλη εποπτεία από τον δημόσιο φορέα.

Το προτεινόμενο μοντέλο βασίζεται στο CPSV–AP και έτσι παραμένει συμβατό με το Ευρωπαϊκό πρότυπο. Αναφέρεται εδώ ως CPSV-AP-GR.

Με βάση την ανάλυσή μας προτείνουμε ένα μοντέλο τεσσάρων επιπέδων ως προδιαγραφή για το CPSV-AP-GR. Για τη δημιουργία του μοντέλου λάβαμε υπόψη μας κατά το σχεδιασμό του δύο σημαντικές σχεδιαστικές αρχές:

a) Το μοντέλο θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται σε απαιτήσεις διαφορετικών υλοποιήσεων. Προτείνουμε λοιπόν ένα γενικό πρότυπο, το οποίο να μπορεί να εφαρμόζεται σε όλα τα πιθανά σενάρια υλοποιήσεων.

b) Όλα τα προτεινόμενα επίπεδα του μοντέλου θα πρέπει να παραμένουν συμβατά με το CPSV-AP, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι περιγραφές των ελληνικών δημοσίων υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το επίπεδο του μοντέλου που χρησιμοποιείται, μπορούν εύκολα να συναθροιστούν με άλλες δημόσιες υπηρεσίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κάθε επίπεδο του προτεινόμενου μοντέλου περιλαμβάνει ένα σύνολο μεταδεδομένων. Το σύνολο μεταδεδομένων του ανώτερου επιπέδου είναι πάντα υπερσύνολο του συνόλου μεταδεδομένων του κατώτερου επιπέδου.

Όπως με όλα τα πρότυπα, υπάρχει η ξεκάθαρη ανάγκη για τον καθορισμό ενός συνεκτικού και σταθερού πλαισίου διακυβέρνησης. Αυτό περιλαμβάνει τον ορισμό του ιδιοκτήτη του προτύπου, τη διαχείρισή του καθώς και τη διαχείριση των αλλαγών. Η διασύνδεση και η αλληλεξάρτηση του προτεινόμενου μοντέλου με το CPSV-AP απαιτεί επίσης την παρακολούθηση της συμβατότητας του μοντέλου με τις νέες εκδόσεις του «γονικού» μοντέλου.


Συμπερασματικά η πρότασή μας βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα και είναι συμβατή με το μοντέλο CPSV-AP. H χρήση του μοντέλου στα επόμενα στάδια προς τη δημιουργία ενός εθνικού καταλόγου δημοσίου υπηρεσιών θα πρέπει να βασιστεί στα παρακάτω:

Χρήση ελεύθερου/ανοικτού κώδικα λογισμικού για την υλοποίηση του καταλόγου των δημοσίων υπηρεσιών.

Συνδυασμό πληθοπορισμού με επίσημο έλεγχο: δημόσιοι υπάλληλοι περιγράφουν τις υπηρεσίες που εκτελούν και μετά ακολουθεί επίσημη επιβεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα.

Ξεκάθαρη ιδιοκτησία για τον κατάλογο υπηρεσιών, με έναν ιδιοκτήτη σε εθνικό επίπεδο.

Διαβάστε την πλήρη μελέτη εδώ[edit | edit source]