Σχέδιο της επιστολής προς το Υπουργείο Παιδείας

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,


Με την επιστολή αυτή θέλουμε να σας γνωρίσουμε την «Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα» (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και να προτείνουμε τρόπους συνεργασίας στο χώρο της παιδείας. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, είναι εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα που έχει ως κύριο στόχο την δυναμική προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Στην ΕΕΛ/ΛΑΚ συμμετέχον οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς της χώρας (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», κ.λπ.). Επισυνάπτουμε δελτίο τύπου στο οποίο περιέχονται αναλυτικά οι στόχοι της ΕΕΛ/ΛΑΚ, οι πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει, καθώς και οι φορείς που συμμετέχουν.


Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

 

Με την επιστολή αυτή θέλουμε να σας γνωρίσουμε την «Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα» (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και να προτείνουμε τρόπους συνεργασίας στο χώρο της παιδείας. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, είναι εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα που έχει ως κύριο στόχο την δυναμική προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Στην ΕΕΛ/ΛΑΚ συμμετέχον οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς της χώρας (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», κ.λπ.). Επισυνάπτουμε δελτίο τύπου στο οποίο περιέχονται αναλυτικά οι στόχοι της ΕΕΛ/ΛΑΚ, οι πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει, καθώς και οι φορείς που συμμετέχουν.

Το ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό ανοικτού κώδικα (free and open source software) είναι λογισμικό του οποίου η άδεια επιτρέπει στον καθένα να το διαβάσει, να το αλλάξει και να το διαθέσει σε τρίτους. Γνωστά παραδείγματα λογισμικού ανοικτού κώδικα είναι το λειτουργικό σύστημα GNU/Linux, ο φυλλομετρητής Firefox, ο διακομιστής Apache και το λογισμικό γραφείου OpenOffice.


Η προώθηση του λογισμικού ανοικτού κώδικα (open source software), από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς την εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές) σχετίζεται με τρία βασικά πλεονεκτήματα:

– χαμηλό κόστος, μια και το λογισμικό ανοικτού κώδικα διανέμεται δωρεάν,

– τεχνολογική πρωτοπορία, μια και πολλές τεχνολογικά καινοτόμες εφαρμογές διανέμονται ως λογισμικό ανοικτού κώδικα,

– ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας και προϊόντων και υπηρεσιών σημαντικής προστιθέμενης αξίας και

-στενή σύνδεση με την εκπαίδευση και την έρευνα, μια και καθένας μπορεί να μελετήσει πώς είναι κατασκευασμένο το λογισμικό ανοικτού κώδικα αλλά και να το βελτιώσει.

 

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων μπορεί, σε συνεργασία με την ΕΕΛ/ΛΑΚ, να υποστηρίξη την υιοθέτηση του ανοιχτού λογισμικού με μια σειρά από τρόπους:  

 – Με την πιλοτική υιοθέτηση ανοικτού λογισμικού σε κάποια σχολικά εργαστήρια πληροφορικής και τη σταδιακή ενσωμάτωσή του σε όλα τα σχολικά εργαστήρια.

 – Με την ενημέρωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών για το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό και τις δυνατότητες που αυτό προσφέρει.

 – Καθιερώνοντας ως συμβατική απαίτηση όλο το εκπαιδευτικό υλικό που ετοιμάζεται για λογαριασμό του ΥπΕΠΘ (βιβλία, πολυμεσικές εφαρμογές, εκπαιδευτικό λογισμικό) να είναι συμβατό με ανοικτά πρότυπα και τις κύριες πλατφόρμες ανοικτού λογισμικού.

 – Με τη χρηματοδότηση δημιουργίας και διάδοσης σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα μιας πρότυπης δωρεάν διανομής εκπαιδευτικού λογισμικού βασισμένης αποκλειστικά σε ελεύθερο λογισμικό.

 – Με τη θέσπιση μαθητικών διαγωνισμών υλοποίησης έργων ανοικτού λογισμικού.

 – Με την εξέταση χρήσης ανοικτού λογισμικού ως εναλλακτικής λύσης στις προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής.

 

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την συνεργασία σας και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια ή πρόσθετη πληροφορία χρειαστείτε.