FI WARE, μια ανοιχτή πλατφόρμα ανάπτυξης προϊόντων

Το Fiware είναι μια πλατφόρμα που βοηθά τον επιχειρηματία να έχει πρόσβαση σε ένα σύνολο απλών αλλά δυναμικών APIs που τον βοηθούν να αναπτύξει καινοτόμες εφαρμογές.

To FIWARE επιδιώκει να παράγει μια πραγματικά ανοιχτή, δημόσια, royalty-free αρχιτεκτονική η οποία με μια σειρά ανοικτών προδιαγραφών θα επιτρέψει στους δημιουργούς, στους παρόχους υπηρεσιών, σε επιχειρήσεις και σε οργανισμούς να αναπτύξουν προϊόντα που ικανοποιούν τις ανάγκες τους, ενώ εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά και καινοτόμα.

cabecera_fiware3Το FIWARE επιτρέπει την εύκολη ανάπτυξη και υιοθέτηση προηγμένων εφαρμογών Internet, που θα διευκολύνουν τη διασύνδεση με το Internet of Things (IoT). Παράλληλα, μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη στον τομέα της τεχνολογίας με την εισαγωγή μιας καινοτόμου υποδομής που επιτρέπει την αποδοτική ανάπτυξη και προσφορά ευέλικτων ψηφιακών υπηρεσιών, υψηλής ποιότητας.

Η πλατφόρμα στοχεύει στη μείωση των προβλημάτων και στην προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας με διάφορους τρόπους:

  • Με μια σειρά ανοικτών API που επιτρέπουν στους προγραμματιστές να αποφεύγουν να εγκλωβίζονται σε συγκεκριμένους προμηθευτές, προστατεύοντας, ως εκ τούτου, την επένδυση των προγραμματιστών.
  • Παρέχοντας ισχυρή θεμελίωση για το μελλοντικό Διαδίκτυο, καλλιεργώντας ένα βιώσιμο οικοσύστημα για:
    • παρόχους υπηρεσιών: παροχή νέων εφαρμογών και λύσεων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καθιερωμένων και αναδυόμενων πεδίων εφαρμογών.
    • τελικούς χρήστες και καταναλωτές που συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή και κατανάλωση περιεχομένου και υπηρεσιών.

Το FIWARE θα αναταποκριθεί στις απαιτήσεις των τελικών πελατών, καθώς και των επιχειρήσεων και οργανισμών:

α) Οι τελικοί πελάτες θέλουν να έχουν άμεση πρόσβαση και να χρησιμοποιούν εύκολα εφαρμογές που μπορούν να τους βοηθήσουν αποτελεσματικά σε καθημερινές καταστάσεις της ζωής. Μερικά από τα βασικά προβλήματα που εμπλέκονται στην ικανοποίηση αυτού είναι η διαχείριση των ολοένα αυξανόμενων δεδομένων και πληροφοριών και η απρόσκοπτη πρόσβαση οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή. Απαιτούν επίσης βελτιωμένα μέσα για την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο και τη συνεργασία στο πλαίσιο των κοινωνικών δικτύων, τις οικογένειες και τις γειτονιές τους μέσω κινητής συσκευής, χωρίς να διακινδυνεύουν την ασφάλεια ή την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Συνολικά, αυτές οι δυνατότητες θα μπορούσαν να μετασχηματίσουν τις κοινότητες, τα σπίτια και τις πόλεις σε ασφαλέστερα και καλύτερα μέρη διαβίωσης και να αξιοποιήσουν το Διαδίκτυο ως ένα επιπλέον εργαλείο για την Κοινωνία.

β) Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, από την άλλη πλευρά, επιθυμούν να έρθουν πιο κοντά στους πελάτες τους, προκειμένου να παραδώσουν μια ακόμη πιο συναρπαστική εμπειρία για τους χρήστες και καλύτερη εξυπηρέτηση. Για το λόγο αυτό, θα ήθελαν να εκμεταλλευτούν δεδομένα χρηστών, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία αλληλεπίδρασης και προσφορά υπηρεσιών, δημιουργώντας ισχυρότερη συμμετοχή των χρηστών σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών. Προκειμένου να λειτουργήσουν αυτές οι υπηρεσίες απαιτούνται νέες μέθοδοι, τεχνολογίες και εργαλεία, ώστε να επιταχυνθεί ο χρόνος διάθεσης προς στην αγορά, να παγιωθούν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και να απλουστευθεί η πρόσβαση σε σχετικούς πόρους και τις δυνατότητες.

Αφήστε μια απάντηση