Ανάπτυξη εφαρμογών κινητών τηλεφώνων – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η παρούσα   Mistory_-_Demola,_2015.05.22_(5)πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στην υλοποίηση σεμιναρίων με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών κινητών τηλεφώνων». Τα σεμινάρια οργανώνονται από τα Τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του έργου ΠΕΓΑ/ΕΣΠΑ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα στους αποφοίτους των Τμημάτων Πληροφορικής να συμπληρώσουν τις γνώσεις και τις προγραμματιστικές τους δεξιότητες σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη εφαρμογών κινητών τηλεφώνων (ενδεικτικά για την πλατφόρμα Android) χρησιμοποιώντας κατάλληλες γλώσσες προγραμματισμού, π.χ. Java, HTML 5 κλπ. Στο εξειδικευμένο αυτό ΠΕΓΑ, παράλληλα με τις γνώσεις που αφορούν την ανάπτυξη εφαρμογών σε κινητές συσκευές οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιήσουν σύγχρονα εργαλεία και πλατφόρμες ανάπτυξης (ενδεικτικά Android Studio & Google API) μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες ενσωμάτωσης στις εφαρμογές έτοιμων εργαλείων που διατίθενται ελεύθερα.

Τα σεμινάρια θα είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους συμμετέχοντες θα υπάρχει επίσημη πιστοποίηση παρακολούθησης με τα αντίστοιχα ECTS και θα είναι διάρκειας 150 ωρών (130 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 20 ώρες in person διδασκαλίας).

Στόχος είναι η εύρεση 40 συμμετεχόντων ανά Ίδρυμα, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια σε δύο κύκλους των 20 ατόμων.

Ο πρώτος κύκλος θα ξεκινήσει το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ο δεύτερος κύκλος θα ξεκινήσει στα μέσα Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στα μέσα Νοεμβρίου. Η παρακολούθηση των in person διδασκαλιών θα γίνει αντίστοιχα στα Τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Α.ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, περί τα τέλη Αυγούστου, για τον πρώτο κύκλο σεμιναρίων και τέλη Οκτωβρίου για το 2ο.

Οι απόφοιτοι που θα μπορούν να παρακολουθήσουν το ΠΕΓΑ θα πρέπει να είναι κάτοχοι βασικού τίτλου σπουδών από τμήματα πληροφορικής ή μηχανικοί υπολογιστών, οι οποίοι θα αποβλέπουν είτε στην απόκτηση προηγμένων δεξιοτήτων στο χώρο της ανάπτυξης εφαρμογών κινητών τηλεφώνων είτε στην βελτίωση της υπάρχουσας επαγγελματικής τους κατάστασης.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις άνεργων αποφοίτων με βάση και τον ηλικιακό τους παράγοντα.

Οι ενδιαφερόμενοι (για παρακολούθηση των σεμιναρίων από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και μόνο) μπορούν να στείλουν την αίτηση τους (Δείτε εδώ την αίτηση) ηλεκτρονικά έως 17-7-2015 συνοδευόμενη από τον τίτλο σπουδών τους (pdf) και ένα βιογραφικό σημείωμα (pdf, doc, odt) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mobileapp@teiemt.gr.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες θα γίνει ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) στους ενδιαφερόμενους έως 20 Ιουλίου 2015.

Αφήστε μια απάντηση