Η πόλη της Ναντ ολοκλήρωσε την μετάβαση στο LibreOffice

Τον Απρίλιο, η πόλη της Nantes, η 6η μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, θα ολοκληρώσει τη μετάβασή της σε LibreOffice, την σουίτα παραγωγικότητας γραφείου ελεύθερου και ανοικτού κώδικα. Η πόλη έχει προϋπολογισμό 200.000 ευρώ για διορθώσεις σφαλμάτων και προσθήκης νέων χαρακτηριστικών, διευκρινίζοντας ότι όλες οι βελτιώσεις θα υποβληθούν και για ένταξη στο έργο LibreOffice.

Nantes-Metropole-loop-deploying-LibreOffice

“Αυτός είναι ένας τρόπος για να συμμετάσχουμε στην βελτίωση και την εξέλιξη του LibreOffice”, εξηγεί η πόλη της Ναντ, στην πρόσκληση της για την υποβολή προσφορών, η οποία δημοσιεύθηκε στις 15 Μαρτίου. Η πρόσκληση περιλαμβάνει και αίτημα για δημιουργία γραφημάτων που αφορούν συγκεντρωτικούς πίνακες. Το κείμενο αναφέρει επίσης ένα σφάλμα που εμφανίζεται κατά την εισαγωγή ορισμένων πινάκων HTML στο Calc, την εφαρμογή λογιστικών φύλλων στο LibreOffice, λέει ο Eric Ficheux, ο διαχειριστής του έργου για τη μετάβαση στο LibreOffice.

Τα τελευταία απομεινάρια ιδιοταγών εφαρμογών σουίτας γραφείου στην πόλη, θα πρέπει να αφαιρεθούν μόλις επιλυθούν όλες οι εξαρτήσεις από άλλες εφαρμογές λογισμικού. “Το LibreOffice είναι πλέον ο κανόνας», λέει ο Eric Ficheux. Η πόλη θα ξεκινήσει την προώθηση της χρήσης του LibreOffice και του ανοικτού πρότυπου εγγράφου του (ODF) στις οργανώσεις -εταίρους της δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των έργων που υποστηρίζει οικονομικά, λέει ο διευθυντής του έργου πληροφορικής. Η πόλη της Ναντ έχει ήδη κοινοποιήσει την υποχρεωτική χρήση του ODF σε όλους τους αναδόχους.

Η πόλη της Ναντ άρχισε τη μετάβασή της σε LibreOffice το 2013. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διαχείρισης της αλλαγής, ο  Ficheux και οι συνεργάτες του ξεκίνησαν με πιλότους μικρής κλίμακας με τους βασικούς παράγοντες της δημόσιας διοίκησης. Για την  υποστήριξη του  LibreOffice, η Ναντ χρησιμοποίησε τις κατευθυντήριες γραμμές για τις δημόσιες συμβάσεις ελεύθερου λογισμικού που καταρτίζονται από την κρατική υπηρεσία προμηθειών της Γαλλίας (SAE), το Υπουργείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομίας . Οι κατευθυντήριες γραμμές βοηθούν τις δημόσιες διοικήσεις να αποφύγουν προβλήματα με την πνευματική ιδιοκτησία και εξηγούν τους τρόπους ενημέρωσης και συμβολής στο upstream έργο λογισμικού από τις προσθήκες που γίνονται από τις δημόσιες διοικήσεις.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Αφήστε μια απάντηση