Εγγραφή στο μητρώο αξιολογητών του Διαγωνισμού Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών