21ο Greek ICΤ Forum

Ημερομηνία/Ώρα
Date(s) - 12/12/2019
Ολοήμερο

Τοποθεσία
Titania Hotel

Κατηγορία(ες) Δεν υπάρχουν κατηγορίες


Μετά από σχεδόν δέκα χρόνια υφεσιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας εν μέσω μνημονιακών συνθηκών Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Φορείς και Δημόσιες Υπηρεσίες βρίσκονται αντιμέτωπες με σειρά πρωτόγνωρων πιεστικών συνθηκών τεχνολογικού εκσυγχρονισμού κάτω από τις επιταγές του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού».​ Σύμφωνα με διεθνείς και ελληνικές μελέτες, το υπολογιστικό νέφος (G-Cloud) , η Tεχνητή Nοημοσύνη (Artificial Intelligence), η Ρομποτική με τις «Ευφυείς» Διαδικασίες (Machine Learning), τα ασύρματα δίκτυα 5ης Γενιάς (NGAs/5G), η Κυβερνοασφάλεια
και σειρά νέων Ψηφιακών Τεχνολογιών επιφέρουν ακόμη πιο δραστικές μεταβολές στις επιχειρηματικές, επιχειρησιακές, οικονομικές, κοινωνικές και προσωπικές σχέσεις.​

Οι θεματικές ενότητες του 21ου Greek ICΤ Forum:

Ο βασικός συνεδριακός «κορμός» του 21ου Greek ICT Forum επικεντρώνεται στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και στις Τεχνολογίες που τον υποστηρίζουν. Εμπεριέχει τις ακόλουθες ενότητες

  1. Στρατηγικές, Μεθοδολογίες και Υλοποιήσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων και Φορέων: Mε κύριους άξονες τις νέες Τεχνολογίες ICΤ, τις υπηρεσίες Ψηφιακών Επικοινωνιών, όπου το Διαδίκτυο περνάει στην εποχή των Gbits, δημιουργούνται πρωτόγνωρες δυνατότητες για την αύξηση της παραγωγικότητας και της λειτουργικότητας Επιχειρήσεων και Φορέων.

  2. Οι Ελληνικές Επιχειρήσεις στη νέα Ψηφιακή Εποχή: Σημαντικοί ICT Managers Επιχειρήσεων και Φορέων καταγράφουν και περιγράφουν τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τις μεθοδολογίες που υλοποιούν προκειμένου Επιχειρήσεις και Φορείς να περάσουν, μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σε ένα νέο ανταγωνιστικό και σύνθετο περιβάλλον.

  3. Οι Επιχειρηματικές Στρατηγικές μέσα από την Ψηφιακές Τεχνολογίες: Οι δυνατότητες των Ψηφιακών Τεχνολογιών δίνουν πρωτόγνωρες προοπτικές στις Επιχειρήσεις και στους Φορείς να σχεδιάσουν νέες Στρατηγικές και να αναδιατάξουν τους στόχους τους. Οι ομιλητές της συνεδριακής ενότητας θα παρουσιάσουν πως, μέσα από τις ψηφιακές δυνατότητες, διαφοροποιούνται Στρατηγικές, αλλάζουν Μεθοδολογίες και Ενέργειες μες τελικό στόχο την ισχυροποίηση της θέσης Επιχειρήσεων και Φορέων.

Για τπ πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Όλες οι εκδηλώσεις