Επιστημονική ημερίδα για την «Ψηφιακή Ιστορία»

Ημερομηνία/Ώρα
Date(s) - 14/06/2018
10:00 - 18:30

Τοποθεσία
Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ

Κατηγορία(ες)


ΩΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ νοείται η ιστορική έρευνα η οποία κάνει χρήση πρωτογενών πηγών υπό μορφή ηλεκτρονικών δεδομένων και εφαρμόζει μεθόδους ανάλυσης και αναπαράστασης του παρελθόντος με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, λογισμικού και των πόρων του διαδικτύου. Ο όρος, ο οποίος μαρτυρείται από τα τέλη της δεκαετίας του 19 90 στις ΗΠΑ, γενικεύτηκε κατά την επόμενη δεκαετία και συνέβαλε στη γενικότερη άνοδο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών ( Digital Humanities ) .

Η ψηφιακή ιστορία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πρακτικών, μεθόδων και αντικειμένων που άπτονται της ακαδημαϊκής έρευνας, της δημόσιας ιστορίας και της διδασκαλίας της ιστορίας.

Η ημερίδα στοχεύει να παρουσιάσει τρέχουσες έρευνες και προβληματισμούς σε αυτούς τους τομείς μέσα από το φακό ψηφιακών εγχειρημάτων, μεθοδολογικών προσεγγίσεων, καθώς και προσεγγίσεων δημόσιας ιστορίας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Όλες οι εκδηλώσεις