Κάλεσμα για ενίσχυση προγραμματιστών για συμμετοχή στην FOSDEM 2017

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Οι αιτήσεις έχουν ολοκληρωθεί.

Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..