ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |


workshops

Φτιάχνοντας LOD από ανοικτά δεδομένα

Σε αυτό το εργαστήριο θα μάθουμε τη διαδικασία με την οποία ξεκινώντας από ένα απλό σύνολο δεδομένων (π.χ. ένα csv αρχείο) μπορούμε να φτιάξουμε LOD. Θα εξοικειωθούμε με το μοντέλο RDF και τη γλώσσα SPARQL, τις εφαρμογές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τελικά θα φτιάξουμε βήμα προς βήμα το ένα σύνολο δεδομένων σε LOD και το αντίστοιχο SPARQL endpoint.

Στατιστικά δεδομένα LOD

Στο εργαστήριο θα ασχοληθούμε ειδικά με τα στατιστικά δεδομένα. Θα γνωρίσουμε τη γλώσσα DSPL και τις δυνατότητες του εργαλείου Google Refine. Επίσης, θα γνωρίσουμε το Data Cube vocabulary για τη δημοσίευση στατιστικών δεδομένων ως LOD. Στο τέλος του εργαστηρίου θα δημιουργήσουμε LOD δεδομένα από τα ανοικτά δεδομένα της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Ανωνυμοποίηση για ανοικτά δεδομένα

Στο εργαστήριο θα μας απασχολήσει το πρόβλημα της διατήρησης της ιδιωτικότητας όταν δημοσιεύουμε ανοικτά δεδομένα, καθώς και όταν συνδυάσουμε πολλά σύνολα δεδομένων. Θα γνωρίσουμε τους πιθανούς κινδύνους, μεθόδους για να τους μειώσουμε, καθώς και πιθανά εργαλεία. Στο τέλος του εργαστηρίου θα ανωνυμοποιήσουμε ανοικτά σύνολα δεδομένων.

Μητρώα επιχειρήσεων ως LOD

Στο εργαστήριο θα δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να δημοσιεύσουμε Μητρώα Επιχειρήσεων ως LOD. Θα ξεκινήσουμε εντοπίζοντας τις διαθέσιμες πηγές δεδομένων, τα βήματα για την αυτόματη εξαγωγή δομημένης πληροφορίας, φτάνοντας μέχρι τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μητρώου επιχειρήσεων σε LOD. Ανοίγουμε δεδομένα Το εργαστήριο απευθύνεται ειδικά σε εκπροσώπους δημοσίων αρχών. Εάν ο οργανισμός σας έχει δεδομένα που θέλει να προσφέρει ανοικτά, ελάτε να σας δείξουμε τον τρόπο. Θα ασχοληθούμε με τη δημιουργία μεταδεδομένων, την επιλογή της κατάλληλης άδειας, το μετασχηματισμό των δεδομένων σε ανοικτούς μορφότυπους και τελικά την ανοικτή διάθεση των δεδομένων!