Συμμετοχή στην ομάδα για την Ανοιχτή Έρευνα και Ανάπτυξη Φαρμάκων