Πεδία ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα Open Source Medicine