Συμμετοχή στην Ημερίδα “Ελεύθερο Λογισμικό- Ανοιχτή πρόσβαση και επιχειρηματικότητα” 26/10/2016