Συμμετοχή στo εισαγωγικό εργαστήριο στα δίκτυα LoRaWAN