Συμμετοχή στο workshop Ανοιχτά δεδομένα για Επιχειρήσεις

Για να εκδηλώστε ενδιαφέρον συμμετοχής θα πρέπει να έχετε συνδεθεί στο ellak.gr