Συνάντησή της κοινότητας Drupal Θεσσαλονίκης, απο το planet.ellak.gr

 Η κοινότητα του Drupal Θεσσαλονίκης διοργανώνει την επόμενη τακτική συνάντησή της.     Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 19.00 – 21.00 Στο Coho, Ναπ. Ζέρβα 10, 54640 Θεσσαλονίκη (http://www.coho.gr, χάρτης). Τα θέματα αυτής της συνάντησης είναι: – Παρουσίαση του taxdropnomy module από τον συγγραφέα του efpapado – Παρουσίαση για installation profiles, distributions και το profiler builder […]