Ο οδηγός για το Scrum στα Ελληνικά

Το Scrum είναι ένα πλαίσιο διαδικασιών που έχει χρησιμοποιηθεί για την διαχείριση της ανάπτυξης πολύπλοκων προϊόντων από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το Scrum δεν είναι μια διαδικασία ή μια τεχνική για την κατασκευή προϊόντων. Είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε διάφορες διαδικασίες και τεχνικές. Το Scrum κάνει εμφανή τη σχετική […]