Ψηφιακή υπογραφή εγγράφων με τη χρήση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας #HARICA

Ψηφιακή υπογραφή εγγράφων με τη χρήση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και πιστοποιητικού από την Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και  Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA) Φέτος δόθηκε η δυνατότητα στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να αποκτήσουν ακαδημαϊκή ταυτότητα, η οποία έχει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα αποθήκευσης ψηφιακών πιστοποιητικών, πληρώντας τις προδιαγραφές «Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής-ΑΔΔΥ». Ταυτόχρονα από […]

Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA)

Η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού “Hellenic Academic & Research Institutions Certification Authority – (HARICA)” είναι μία έμπιστη τρίτη οντότητα που πιστοποιεί την ταυτότητα χρηστών και δικτυακών εξυπηρετητών των Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και Ερευνητικών φορέων της Ελλάδας στην οποία συμμετέχουν Ακαδημαϊκοί και Ερευνητικοί φορείς, καθώς και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ. Ως έργο, ξεκίνησε στα […]

Ένταξη της Αρχής Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA) στo Mozilla

 Η Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA- http://www.harica.gr/) που υποστηρίζεται από τη μη κερδοσκοπική εταιρεία Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GUnet (http://www.gunet.gr/) έγινε μέλος του Mozilla Root CA program και πλέον βρίσκεται προεγκατεστημένη(built–in) σε προγράμματα που χρησιμοποιούν NetworkSecurityServices (NSS) έκδοσης 3.13.2 ή νεώτερη. Ενδεικτικά η HARICA βρίσκεται προεγκατεστημένη στις νέες εκδόσεις των: MozillaFirefox, Thunderbird, Filezilla, LibreOffice, […]