Ο δημόσιος τομέας της Μεγάλης Βρετανίας εξοικονομεί 28 εκατομμύρια λίρες από την Ανοικτή Πρόσβαση

openaccess.pngΗ Ανοικτή Πρόσβαση στα αποτελέσματα της ακαδημαϊκής έρευνας έχει αποφέρει σημαντικά οφέλη στη Μεγάλη Βρετανία, όπως αποκαλύπτουν οι δύο μελέτες που το Οpen Access Implementation Group (OAIG) δημοσίευσε πρόσφατα. Πρόκειται για τις μελέτες “Benefits of Open Access to Scholarly Research to the Public Sector” και “Benefits of Open Access to Scholarly Research for Voluntary and Charitable Sector Organisations”.

Παρότι τα συνδρομητικά επιστημονικά περιοδικά αποτελούν πλειοψηφία, ο δημόσιος τομέας της Βρετανίας – και ειδικότερα ο τομέας του εθελοντισμού και της κοινωφέλειας – χρησιμοποιεί κυρίως δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του. Ήδη, από την εφαρμογή της ανοικτής πρόσβασης ο δημόσιος τομέας της Βρετανίας εξοικονομεί σε ετήσια κλίμακα 28 εκατομμύρια λίρες και αναμένεται μελλοντικά να αποκομίσει επιπλέον οφέλη, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα.

Πιο συγκεκριμένα, οι μελέτες στρέφουν την προσοχή μας στο γεγονός ότι ο δημόσιος τομέας της Μεγάλης Βρετανίας δαπανάει 135 εκατομμύρια λίρες τον χρόνο τόσο σε συνδρομές επιστημονικών περιοδικών όσο και σε χρόνο και ενέργεια για να αναζητήσει τις δημοσιεύσεις που κάθε φορά χρειάζεται ώστε να δράσει αποτελεσματικά. Χαρακτηριστικά, για κάθε αύξηση σε ποσοστό της τάξεως του 5 % των περιοδικών ανοικτής προσβάσεως, υπολογίζεται ότι θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν 1,7 εκατομμύρια λίρες από δημόσιους πόρους.

Επίσης, όπως προκύπτει από τις μελέτες, τα πιο κοινά εμπόδια που αναφέρουν οι ερωτηθέντες για την πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελεσματα είναι το κόστος (80 %) και η έλλειψη χρόνου (46 %). Ο καθηγητής Martin Hall στο Πανεπιστήμιο του Salford και πρόεδρος του OAIG αναφέρει: “Αυτά τα ευρήματα σηματοδοτούν ένα σημείο στροφής στην ήσυχη επανάσταση της ανοικτής προσβάσεως. Υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι για να διαθέτουμε κάθε φορά τα αποτελέσματα της έρευνας ανοικτά. Οι μελέτες αυτές δείχνουν καθαρά ότι ένας από αυτούς τους λόγους είναι το ότι η Ανοικτή Πρόσβαση συμφέρει οικονομικά”.

Παράλληλα, οι μελέτες του OAIG επιχειρούν να αφυπνίσουν το κοινό σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της ανοικτής προσβάσεως. Έτσι, κάνουν έκκληση για την εξερεύνηση τρόπων για την καλύτερη αξιοποίηση της πληροφορίας που παράγεται από τη δημόσια έρευνα και τρόπων για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των ερευνητών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των απασχολούμενων σε άλλους τομείς που βασίζονται την έρευνα (ώστε να φέρουν εις πέρας την εργασία τους καλύτερα. Τέλος, τα ευρήματα που προκύπτουν, αποδεικνύουν ότι η αύξηση της ανοικτής προσβάσεως στα αποτελέσματα της έρευνας της έρευνας έχει άμεσα οικονομικά και πρακτικά οφέλη για το σύνολο του πληθυσμού της Βρετανίας, ιδιαίτερα πολύτιμα σε εποχές λιτότητας, υφέσεως και περιορισμού δαπανών.

Περισσότερες πληροφορίες :
Benefits of Open Access to Scholarly Research to the Public Sector
Benefits of Open Access to Scholarly Research for Voluntary and Charitable Sector Organisations

 

 

Αφήστε μια απάντηση