Συμμετοχή της ΕΕΛ/ΛΑΚ στο Δίκτυο EEN – Hellas

een-logoΗ Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για τις ανοιχτές τεχνολογίες, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία,  συμμετέχει στο δίκτυο Enterprise Europe Network – Hellas (EEN – Hellas,  www.enterprise-hellas.gr). To Enterprise Europe Network (een.ec.europa.eu), που έθεσε σε λειτουργία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008, αποτελεί τον κεντρικό μηχανισμό σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Στο Δίκτυο συμμετέχουν 600 οργανισμοί από περισσότερες από 54 χώρες. Ο ελληνικός κόμβος του ΕΕΝ (Enterprise Europe Network – Hellas) αποτελεί, αντίστοιχα, το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στη χώρα, συγκροτούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, και άλλους καταξιωμένους φορείς στα πεδία της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Επικεφαλής του EEN – Hellas είναι το Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ, www.ekt.gr)

Το  δίκτυο του ΕΕΝ – Hellas (Enterprise Europe Network – Hellas),  συγκροτείται από ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, εμπορικούς συνδέσμους και άλλους καταξιωμένους φορείς, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Οι επιχειρήσεις, που συμμετέχουν στο ΕΕΝ, προέρχονται από τους τομείς των τροφίμων, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, της ενέργειας, των υλικών και βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, της  φαρμακευτικής βιομηχανίας / επιστημών υγείας και του τουρισμού.

Στόχος του δικτύου μέσα από τις δράσεις που υλοποιεί όπως η διοργάνωση  εκδηλώσεων στο πλαίσιο των οποίων πολλές Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις πραγματοποιούν διμερείς συναντήσεις, είναι να εντοπιστεί κοινό έδαφος για εμπορικές, τεχνολογικές ή ερευνητικές συνεργασίες,  να επιτευχθεί ανταλλαγή τεχνογνωσίας και να ενισχυθεί η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το Enterprise Europe Network – Hellas  συνοψίζονται ως εξής:

– Πληροφόρηση επιχειρήσεων για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας

– Υποστήριξη της συμμετοχής ΜΜΕ στα προγράμματα Ε&ΤΑ της ΕΕ

Η  ΕΕΛ/ΛΑΚ συνεργάζεται με το δίκτυο του EEN – Hellas στον κλάδο των ΤΠΕ με στόχο την ενίσχυση του προγράμματος του  Enterprise Europe Network – Hellas με δράσεις για την ενημέρωση των ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα για το ανοιχτό λογισμικό, το ανοιχτό περιεχόμενο και τις ανοιχτές τεχνολογίες που δημιουργούν πλεονεκτήματα ανταγωνιστικότητας και ενισχύουν την καινοτομία.

Περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο στο www.enterprise-hellas.gr

Αφήστε μια απάντηση