Loading…

web4thejob – πλαίσιο ανοιχτού κώδικα για την ταχεία ανάπτυξη δεδομενο-κεντρικών εφαρμογών

Το web4thejob είναι ένα ανοιχτού κώδικα (LGPL) καινοτόμο προγραμματιστικό πλαίσιο εργασίας σε java, που αποσκοπεί στην ταχεία ανάπτυξη δεδομενο-κεντρικών εφαρμογών προορισμένες για εκτέλεση στον περιηγητή ιστού (browser). Η βασική καινοτομία του πλαισίου εδράζει στην έννοια του joblet. Το joblet είναι μια αυτόνομη λειτουργική μονάδα που μετατρέπει το web4thejob από ένα πλαίσιο για προγραμματιστές σε μια εφαρμογή ιστού για τον τελικό χρήστη κατάλληλη για κάθε επιχειρησιακό χώρο.

Το web4thejob φιλοδοξεί στην ανάδειξη του joblet σε εμπορεύσιμο αγαθό. Οι προγραμματιστές που θα επενδύσουν στο πλαίσιο εργασίας θα ενθαρρύνονται να κυκλοφορούν τα joblets που υλοποιούν με την άδεια χρήσης της επιλογής τους (είτε δωρεάν, είτε επί πληρωμή). Ο υπέρτατος στόχος είναι η καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας προγραμματισμού δεδομενο-κεντρικών εφαρμογών όπου η διαδικασία υλοποίησης θα ξεκινάει από τη σύνθεση έτοιμων και δοκιμασμένων joblet και όχι εκ του μηδενός. Η προσπάθεια αυτή βασίζεται στην αρχιτεκτονική των joblets που υποστηρίζει τη χρήση τους σε ιεραρχίες, σύμφωνα με τις αρχές της κληρονομικότητας και της πολυμορφικότητας του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.

Παράλληλα με την καινοτομία των joblets, το web4thejob εισάγει και ένα ολοκληρωμένο κύκλο ανάπτυξης εφαρμογών που διακρίνεται από τρεις φάσεις. Η κάθε φάση διεξάγεται από την αντίστοιχη ομάδα ειδικών (Προγραμματιστές, Σχεδιαστές διεπαφών χρήστη και Διαχειριστές Συστημάτων), ενώ το εξαγόμενο προϊόν κάθε φάσης αποτελεί τη βάση εκκίνησης της επόμενης. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη φάση, η οποία ονομάζεται «Ορισμός του Joblet», εκτελείται από Προγραμματιστές και στοχεύει στο σχεδιασμό της Βάσης Δεδομένων και των σχετικών κλάσεων που συνθέτουν το επίπεδο αντιστοίχισης μεταξύ των σχεσιακών δεδομένων και των αντικειμένων της java (ORM layer). Η δεύτερη φάση ονομάζεται «Σχεδιασμός των Διεπαφών Χρήστη». Κατά τη φάση αυτή οι Σχεδιαστές ορίζουν τις οθόνες που αντιστοιχούν στα αντικείμενα της προηγούμενης φάσης συνθέτοντας έξυπνα πάνελ διάφορων τύπων . Η διαδικασία αυτή υλοποιείται μέσα από τον περιηγητή ιστού χωρίς την ανάγκη για συγγραφή κώδικα. Τέλος, η τρίτη φάση που τιτλοφορείται «Έλεγχος Πρόσβασης», εκτελείται από τους Διαχειριστές Συστήματος και αποσκοπεί στον ορισμό ομάδων χρηστών και πολιτικών πρόσβασης που διέπουν την προσβασιμότητα των διεπαφών χρήστη της προηγούμενης φάσης. Όπως και νωρίτερα, η εκτέλεση της φάσης αυτής γίνεται μέσα από ένα γραφικό περιβάλλον και δεν απαιτεί τη γνώση προγραμματισμού.

Η ανοιχτή αρχιτεκτονική του web4thejob απαρτίζεται από μια κεντρική μονάδα και τρεις περιφερειακές. Η κάθε μονάδα ανάλογα με τη λειτουργικότητα της βασίζεται σε ένα άλλο ευρέως γνωστό και καταξιωμένο έργο ανοιχτού λογισμικού της παγκόσμιας κοινότητας των προγραμματιστών της java. Πιο συγκεκριμένα, η κεντρική μονάδα βασίζεται στο δημοφιλές πλαίσιο ανάπτυξης εφαρμογών Spring, ενώ οι περιφερειακές μονάδες βασίζονται στο Hibernate για το επίπεδο των δεδομένων (data layer), στο ΖΚ για το επίπεδο ιστού (web layer) και στο Spring Security για το επίπεδο ασφαλείας (security layer). Η ενσωμάτωση των παραπάνω έργων ανοιχτού λογισμικού εξασφαλίζει στο web4thejob μια συνεχή εξέλιξη χάρη στη συνεισφορά εκατοντάδων κορυφαίων προγραμματιστών από όλο τον κόσμο που συμμετέχουν στην ανάπτυξη των προαναφερθέντων έργων οικιοθελώς. Επίσης, εξασφαλίζει στους νέους χρήστες μια σύντομη περίοδο εκμάθησης χάρη στην εκτεταμένη τεκμηρίωση που υπάρχει για τα έργα αυτά στον Παγκόσμιο Ιστό.

Ο εξυπηρετητής του web4thejob βασίζεται στην τεχνολογία Java Servlet. Αυτό σημαίνει ότι για την εκτέλεση του μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Servlet container της αρεσκείας σας (π.χ. Tomcat, Jetty, Glassfish κτλ), στην πλατφόρμα της αρεσκείας σας (π.χ. Linux, Windows κτλ), στο χώρο της αρεσκείας σας (π.χ. τοπικά, στο LAN, στο Σύννεφο). Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η ταχύτατη εξάπλωση των Υπολογιστικών Σύννεφων έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη γέννηση προηγμένων υπηρεσιών φιλοξενίας για Java Servlets με τεράστια οφέλη για τους χρήστες (βλ. Jelastic, Heroku, Cloudbees, AWS κ.α.). Το web4thejob είναι απόλυτα συμβατό με τις προαναφερθέντες υπηρεσίες και η εγκατάσταση του στο Σύννεφο συνίσταται ανεπιφύλακτα.

Αν διαβάσατε μέχρι εδώ σας έχει δημιουργηθεί η επιθυμία να μάθετε περισσότερα, να κατεβάσετε τον εξυπηρετητή για μια δοκιμή, να σχολιάσετε τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή ακόμα και να συνεισφέρετε στην ανάπτυξη του έργου μην ανησυχείτε καθόλου. Οι κώδικες του web4thejob τηρούνται στο Github, τα εκτελέσιμα βρίσκονται στο Maven και στο Sourceforge και μια σειρά από ιστοτόπους – οι οποίοι είτε λειτουργούν κανονικά, είτε βρίσκονται υπό δοκιμαστική χρήση (beta) – βοηθούν στην εκμάθηση του πλαισίου και στη συναναστροφή των προγραμματιστών που το βρίσκουν ενδιαφέρον. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τους συνδέσμους!

http://web4thejob.org/
http://wiki.web4thejob.org/
https://forum.web4thejob.org/
http://javadoc.web4thejob.org/
http://sandbox.web4thejob.org/
https://github.com/web4thejob/home
http://sourceforge.net/projects/web4thejob/
http://www.youtube.com/watch?v=kjXaZCT9Lwo

2 thoughts on “web4thejob – πλαίσιο ανοιχτού κώδικα για την ταχεία ανάπτυξη δεδομενο-κεντρικών εφαρμογών

Αφήστε μια απάντηση