Loading…

Πρόσκληση για Ανάπτυξη Ανοιχτού Λογισμικού “Community Building Platform”

Πηγή: http://www.flickr.com/photos/opensourcewayΠρότυπο λογισμικό “community building platform” που θα διαλειτουργεί με facebook και wordpress/buddypress

1. Εισαγωγή

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την ανάπτυξη πρότυπου λογισμικού “community building platform” που θα διαλειτουργεί με facebook και wordpress/budypress και θα διατίθεται ελεύθερα με άδεια EUPL (https://joinup.ec.europa.eu/software/page/eupl) στην κοινότητα του ανοιχτού λογισμικού.

Η πρόσκληση που ακολουθεί διαμορφώθηκε κατόπιν της διαβούλευσης της ΕΕΛ/ΛΑΚ που έγινε από 3 Σεπτεμβρίου έως 10 Σεπτεμβρίου και δημοσιεύθηκε στο δικτυακό της τόπο advisory.ellak.gr.

2. Στόχος – Σύντομη περιγραφή

Ο στόχος είναι η υλοποίηση μιας διαδραστικής εφαρμογής, η οποία θα υποστηρίζει τη δημιουργία κοινότητας παρέχοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες εγγραφής μέσα από σελίδες στο facebook και ενοποίηση με το buddypress/wordpress. Η εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί στην σελίδα της ΕΕΛΛΑΚ ( https://www.facebook.com/eellak ) και θα παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής των μελών της στο buddypress.org του www.ellak.gr.

3. Σύνοψη των modules που θα αναπτυχθούν

Η εφαρμογή θα αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες – modules

α) Εφαρμογή στο facebook

β) buddypress/wordpress site το οποίο θα διαλειτουργεί με την σελίδα στο facebook

γ) Λειτουργία οικονομικής υποστήριξης (fundraising)

Πιο συγκεκριμένα :

α) Εφαρμογή στο facebook

Η εφαρμογή θα είναι του τύπου facebook – Canvas Pages. Θα ενσωματώνεται ως tab στη σελίδα στο facebook και θα υλοποιηθεί σε συμβατή γλώσσα (πχ PHP, υποστηριζόμενη από FBML).

β) Το buddypress/wordpress θα χρησιμοποιείται ως σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και ως web interface παροχής της λειτουργικότητας σε επίπεδο web. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με το site, και να δει ποιοι άλλοι χρήστες είναι διασυνδεδεμένοι (που έχουν κάνει like στη σελίδα), καθώς και τους φίλους του. Θα έχει τη δυνατότητα να καλέσει τους φίλους του. Σε αυτή την κατεύθυνση θα αναπτυχθεί κατάλληλο wordpress theme που θα έχει τους εξής χώρους :

Προβολή ροής σελίδας

Οδηγίες για την εφαρμογή

Συγγραφή άρθρου με στο wordpress, από το front end , μετά από σύνδεση με το facebook για πιστοποίηση

γ) Υποστήριξη οικονομικής ενίσχυσης.

Τόσο μέσω της σελίδας στο facebook, όσο και μέσα από το buddypress/wordpress, θα υπάρχει η λειτουργία e-payment . Θα υποστηρίζονται δημοφιλείς πλατφόρμες (πχ paypal , google checkout & vivapayments) και τουλάχιστον δυο πλατφόρμες ελληνικών τραπεζών. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει το ποσό που επιθυμεί να συνεισφέρει και την συχνότητα.

4.Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

4.1 Εφαρμογή στο facebook μέσα από σελίδα (TAB)

 • δυνατότητα εγγραφής μελών της σελίδας μέσω της εφαρμογής και καταχώρησης των στοιχείων τους σε βάση δεδομένων του buddypress/wordpress. Κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία που θα συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος θα είναι τα εξής :

α) Όνομα / Επώνυμα (προ συμπληρωμένα από το προφίλ του με δυνατότητα διόρθωσης)

β) Τόπος διαμονής από λεξικό πχ geodata.gov.gr ή/και www.opengeodata.gr

γ) Τεχνολογικά Ενδιαφέροντα από λεξικό

δ) Τρόπος συνεισφοράς (ελληνοποίηση λογισμικού, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, υλοποίηση λογισμικού, μεταφράσεις, κλπ)

ε) Στοιχεία επικοινωνίας( email, κινητό, κλπ…)

 • προβολή σε χάρτη των μελών της σελίδας . Κάθε μέλος της σελίδας, θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει τα πλησιέστερα με αυτό μέλη, με βάση την πόλη, ή σε επίπεδο γειτονιάςαλλά και με βάση τα ενδιαφέροντα.
 • προβολή νέων από το wordpress (βλ 3.2)
 • δυνατότητα εγγραφής σε newsletter, κλπ
 • χώρος για γραφικά κλπ
 • χώρος ελεύθερου κείμενο
 •  Δυνατότητα reporting – social analytics
 • Ενημερωτική σελίδα για όρους χρήσης

4.2 Εφαρμογή web σε buddypress/wordpress

 • συλλογή δεδομένων σε επίπεδο backend από την εφαρμογή στο facebook
 • Reporting σε επίπεδο backend
 • Social connect των χρηστών με facebook και άλλα social media platforms. Ο χρήστης θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε λειτουργικότητα του site (πχ δημοσίευση άρθρων μέσα από το front end , αφού συνδεθεί με τον λογαριασμό που διατηρεί στο facebook)
 • Δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης (donations)
 • Προβολή των φίλων στο facebook που είναι ήδη εγγεγραμμένοι
 • Προβολή σε χάρτη των μελών της σελίδας και από το facebook, γεωγραφικά και θεματικά
 • Προβολή στοιχείων οικονομικής συνεισφοράς μελών και διαγραμμάτων. Επιλογή ανωνυμοποίησης δεδομένων κατά την εμφάνιση των στοιχείων.

5. Παραδοτέα και Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΕΙΔΟΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Οδηγός παραμετροποίησης σελίδας για το facebook, δημιουργίας custom tabs, παραμετροποίησης αισθητικής και για το buddypress/wordpress

ΟΔΗΓΟΣ

10 μέρες από την ανάθεση

Κώδικας wordpress theme

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΚΩΔΙΚΑΣ

15 μέρες από την ανάθεση

Κώδικας εφαρμογής στο facebook και οδηγίες εγκατάστασης σε facebook page

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΚΩΔΙΚΑΣ

25 μέρες από την ανάθεση

 

Η εφαρμογές θα διατίθενται και θα συντηρούνται από στο https://github.com/eellak/ με άδεια EUPL (https://joinup.ec.europa.eu/software/page/eupl) και τα κείμενα με άδεια CreativeCommonsAttribution-ShareAlikeGreece 3.0 .

6. Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της πρότασης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2.000 ευρώ + ΦΠΑ.

7. Υποβολή προτάσεων, Αξιολόγηση, Δημοσίευση διαγωνισμού και αποτελεσμάτων

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν έως και τις 20 Σεπτεμβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση proposals at ellak.gr. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί από την επιστημονική επιτροπή της ΕΕΛ/ΛΑΚ.Η προκήρυξη του διαγωνισμού, όλες οι προτάσεις καθώς και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα δημοσιευτούν στο www.ellak.gr με άδεια CreativeCommonsAttribution-ShareAlikeGreece 3.0 .

 

Αφήστε μια απάντηση