Η Ιταλία θέτει σε προτεραιότητα το Ανοιχτό Λογισμικό στο Δημόσιο Τομέα

GOV_FirstTimeΠριν από λίγες ημέρες η Ιταλική Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι είναι υποχρεωτική η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στη Δημόσια Διοίκηση. Στις αρχές του μήνα δημοσιεύθηκε το σχετικό έγγραφο με τίτλο “Κανόνες για τη συγκριτική αξιολόγηση [λογισμικού]) στο οποίο καθορίζεται μία λεπτομερής μέθοδος που θα πρέπει να ακολουθούν όλοι οι δημόσιοι φορείς της Ιταλίας για να επιλέξουν το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσουν δίνοντας προτεραιότητα στη χρήση ανοιχτού λογισμικού. Οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να να ψάξουν για κατάλληλα προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού , ή να επιλέξουν λογισμικό που έχει ήδη αναπτυχθεί στο δημόσιο τομέα . Μόνο αν δεν υπάρχουν ήδη διαθέσιμα τα προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες του φορέα θα μπορεί να εξετάζεται η απόκτηση κλειστού λογισμικού. Το έγγραφο συντάχθηκε από την υπηρεσία για την “Ψηφιακή Ιταλία” η οποία για πρώτη φορά δημιούργησε μία ομάδα εργασίας στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από το δημόσιο τομέα , την κοινότητα του Ελεύθερου Λογισμικού , και κατασκευαστές κλειστού λογισμικού .

Ο Carlo Piana, γενικός σύμβουλος του FSFE,  ο οποίος συμμετείχε στην επιτροπή που συνέταξε το έγγραφο δήλωσε ότι πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες και ο δημόσιος τομέας θα θεωρεί πλέον τη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ ως τον κανόνα ενώ το κλειστό λογισμικό θα θεωρείται η εξαίρεση. Δήλωσε επίσης ότι αυτή είναι η πιο καινοτόμα και θετική δράση σχετικά με την υιοθέτηση του ΕΛ/ΛΑΚ στην Ευρώπη μέχρι σήμερα. Παρόμοιες ήταν και οι δηλώσεις του Προέδρου του FSFE , Karsten Gerloff, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε ότι αυτό είναι ένα σπουδαίο παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες κυβερνήσεις για την ανάκτηση του ελέγχου των υποδομών πληροφορικής τους, καθώς μέσα από τη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ οι κυβερνήσεις διεκδικούν εκ νέου την τεχνολογική κυριαρχία τους αποτρέποντας την κακόβουλη πρόσβαση σε δεδομένα πολιτών και εμπιστευτικών πληροφοριών.

Το πιο σημαντικό είναι ότι ο κανονισμός συνοδεύεται και με έναν σχετικό μηχανισμό ο οποίος θα εξασφαλίσει την εφαρμογή του. Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας ή/και πολίτης έχει τη δυνατότητα να καταφύγει στην υπηρεσία για την “Ψηφιακή Ιταλία” και να ζητήσει τον έλεγχο κάποιου δημόσιο φορέα σχετικά με τη διαδικασία που ακολούθησε για την προμήθεια λογισμικού και τα δικαστήρια έχουν το δικαιώμα να ακυρώσουν συμβάσεις που έρχονται σε αντίθεση με τον κανονισμό. Επίσης, σε περίπτωση αμέλειας μπορεί να θεωρηθεί προσωπικά υπεύθυνος ο αρμόδιος δημόσιος υπάλληλος.

Πηγή: www.fsfe.org

Αφήστε μια απάντηση