Οι κυριότεροι πάροχοι δεδομένων στην Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Eurosopendata-eutat, πρώτη στην κατάταξη των φορέων που παρέχουν δεδομένα στην Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύει έμπρακτα την υιοθέτηση της στρατηγικής τοποθέτησης ότι η «δημόσια πληροφορία θα πρέπει να διατίθεται δωρεάν για περαιτέρω χρήση». Στατιστικά για τα ποσοστά απασχόλησης στην ΕΕ, πληθυσμιακά, οικονομικά και άλλα δεδομένα, είναι ελεύθερα προσβάσιμα για χρήση, επανάχρηση, διάδοση μέσω συνδέσμων και αναδημοσίευση για εμπορικούς ή μη σκοπούς δωρεάν.

Τη λίστα συμπληρώνουν φορείς όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, το Κοινό Κέντρο Ερευνών, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και άλλα όργανα και οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια διαδραστική σχέση με τους χρήστες δημόσιων δεδομένων της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε την Πύλη Δημόσιων Δεδομένων με στόχο να αποτελέσει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στα συνεχώς αυξανόμενα και ποικίλα δεδομένα, το οποίο θα διευκολύνει την καινοτόμο χρήση τους.

Δείτε εδώ τους πιο δημοφιλείς όρους και σύνολα δεδομένων, καθώς και τις πρόσφατες επικαιροποιήσεις.

Πηγή: open-data.europa.eu/en/data/

Αφήστε μια απάντηση