Open Data Challenge 2014 από το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

GOV_open_data_520x292Αντικείμενο του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός Open Data Challenge 2014 αφορά στην ανάπτυξη πρωτότυπων και καινοτομικών ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα των ανοικτών δημόσιων δεδομένων.

O διαγωνισμός OPEN DATA CHALLENGE 2014 απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ερευνητές, επιστήμονες, φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενους στη δημόσια διοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα. Στόχος είναι η αξιοποίηση μέσα από την επαναχρησιμοποίηση, συνόλων ανοικτά διαθέσιμων δεδομένων για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας καθώς και την παραγωγή καινοτομίας.

Η διοργάνωση θα αξιολογήσει και θα βραβεύσει τις καλύτερες ιδέες / πρωτότυπες ψηφιακές εφαρμογές, με κριτήριο τη δημιουργική αξιοποίηση των ανοικτών δημόσιων δεδομένων, την ανάπτυξη υπηρεσιών που διευκολύνουν την καθημερινότητα, και την προαγωγή της ποιότητας και της καινοτομίας.

Η καλύτερη ψηφιακή εφαρμογή θα βραβευτεί με τιμητικό έπαινο καθώς και με έπαθλο αξίας 200 Ευρώ.

Το OPEN DATA CHALLENGE 2014 διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Βραδιά του Ερευνητή».

 Δυνατότητα συμμετοχής

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ερευνητές, επιχειρηματίες, δημόσιοι υπάλληλοι, φοιτητές, μαθητές και όλοι όσοι ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ψηφιακές εφαρμογές αξιοποιώντας σύνολα ανοικτών δεδομένων.

Επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο υποψηφιότητας από κάθε φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων του ενός προσώπων ως ομάδα, θα πρέπει να δηλώνεται εκπρόσωπος, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας. Για τη δήλωση των προσωπικών στοιχείων των μελών της ομάδας, ο εκπρόσωπος αυτής θα πρέπει να έχει λάβει έγγραφή εξουσιοδότηση έκαστου εξ’ αυτών για τον σκοπό του διαγωνισμού, την οποία και θα θέτει στη διάθεση του Διοργανωτή όποτε του ζητηθεί.

Ο διοργανωτής του OPEN DATA CHALLENGE 2014 διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης του διαγωνισμού, εάν μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2014 έχουν κατατεθεί λιγότερες από πέντε (5) δηλώσεις συμμετοχής.

 Όροι και προϋποθέσεις

Οι συμμετοχές στο διαγωνισμό θα πρέπει να πληρούν τους εξής τρεις όρους:

Να έχει χρησιμοποιηθεί Ανοικτός Κώδικας για την ανάπτυξή τους (ο οποίος στο τέλος θα είναι διαθέσιμος στην Επιτροπή του Διαγωνισμού)
Να πρόκειται για νέα και όχι για προϋπάρχουσα εφαρμογή
Να συνοδεύονται από δήλωση των πηγών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν, των τρόπων πρόσβασης σε καθεμία από αυτές (π.χ. προγραμματιστική διεπαφή / API, data scraping κ.ο.κ.) και οι τυχόν άδειες που διέπουν τη χρήση των αντίστοιχων δεδομένων.

 Κριτήρια βράβευσης

Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση των συμμετοχών είναι:

Δημιουργική αξιοποίηση ανοικτών δημόσιων δεδομένων
Νέα εφαρμογή και καινοτομική χρήση εργαλείων
Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας
Εύρος εφαρμογής, επαναχρησιμοποίηση
Ωριμότητα εφαρμογής, τεχνική υλοποίηση, λειτουργικότητα και ευκολία χρήσης
Συνολική παρουσίαση και τεκμηρίωση

Διαδικασία διαγωνισμού

[1] Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν πρόθεση συμμετοχής ηλεκτρονικά (είτε ως πρόσωπα είτε ως ομάδες) ως την Πέμπτη 18/9, μέσω της σχετικής φόρμας που βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.athena-innovation.gr/el/component/content/article/232-ren2014.html

[2] Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 18.00, το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Παράδεισος Αμαρουσίου, 151 25 Αθήνα) θα φιλοξενήσει τους συμμετέχοντες για την έναρξη του Open Data Challenge 2014. Θα γίνει παρουσίαση του διαγωνισμού και των διαθέσιμων προς χρήση συνόλων δεδομένων, ενώ έμπειρα στελέχη του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων θα αναλάβουν ρόλο καθοδηγητή (mentor) σε κάθε ομάδα. Κατά τη διάρκεια σύντομων συσκέψεων με τους καθοδηγητές οι συμμετέχοντες θα ξεκινήσουν τη διαμόρφωση των βασικών ιδεών για τις εφαρμογές τους.

[3] Έως και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Κριτική Επιτροπή δοκιμαστική έκδοση (demo) της εφαρμογής τους (διαδικτυακός τόπος σε λειτουργία), συνοδευόμενο από σχετική τεκμηρίωση.

[4] Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Βραδιά του Ερευνητή» που θα λάβει χώρα στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, Αγία Παρασκευή Αττικής) κάθε συμμετέχων θα παρουσιάσει στην επιστημονική επιτροπή την εφαρμογή που δημιούργησε, έχοντας στη διάθεσή τους 5 λεπτά.

[5] Η επιστημονική επιτροπή του διαγωνισμού, η οποία αποτελείται από τρία μέλη του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», θα προχωρήσει σε αξιολόγηση των εφαρμογών που θα έχουν παρουσιαστεί βάσει των καθορισμένων κριτηρίων και θα απονείμει το βραβείο στην καλύτερη συμμετοχή.

[6] Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού καθώς και οι συμμετοχές θα ανακοινωθούν ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».

Δηλώστε συμμετοχή τώρα!

Κατεβάστε το pdf με τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής!

Αφήστε μια απάντηση