2ο πανελλήνιο συνέδριο για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση

ε

2ο πανελλήνιο συνέδριο για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση (Χανιά, 8 έως 10 Μαΐου 2015)

Σκοπός του συνεδρίου είναι η προώθηση κι ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση και στην ελληνική επιστημονική κοινότητα ώστε να αξιοποιηθεί κριτικά και δημιουργικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Οι κεντρικοί θεματικοί άξονες είναι:

• Θεωρητικό πλαίσιο για την αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση

• Η παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα του ΕΛ/ΛΑΚ

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών με χρήση ΕΛ/ΛΑΚ

• Μοντέλα και πρακτικές ενσωμάτωσης του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαιδευτική διαδικασία

• Νέο σχολείο και αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ

• Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με ΕΛ/ΛΑΚ

• Η διδασκαλία της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με ΕΛ/ΛΑΚ

• Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με ΕΛ/ΛΑΚ

• ΕΛ/ΛΑΚ για τη διοίκηση σχολείου (κατάρτιση προγράμματος, σχολικό portal, κλπ)

• ΕΛ/ΛΑΚ για την υποστήριξη σχολικών δραστηριοτήτων (σχολικοί όμιλοι, ΣΕΠ, κλπ)

• Εργαστήριο Πληροφορικής με ΕΛ/ΛΑΚ

• Τεχνική υποστήριξη και ΕΛ/ΛΑΚ

• Επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ

• ΕΛ/ΛΑΚ και εκπαιδευτική πολιτική

Παράλληλες συνεδρίες

• Αξιοποίηση Ελεύθερου Λογισμικού για εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

• Αξιοποίηση Ελεύθερου Λογισμικού από μαθητές στην Εκπαιδευτική διαδικασία

• Διδακτικά Σενάρια με αξιοποίηση Ελεύθερου Λογισμικού

Κατηγορίες εισηγήσεων

• Εισήγηση: έως 10 σελίδες (υποβάλλονται σε κρίση)

• Μαθητικές Εισηγήσεις: 6-10 σελίδες (υποβάλλονται σε κρίση)

• Παρουσίαση αφίσας (poster): έως 4 σελίδες

• Οδηγίες για τη συγγραφή και την υποβολή τους θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του
συνεδρίου

Σημαντικές Ημερομηνίες

 Έναρξη υποβολής εργασιών 1 Δεκεμβρίου 2014

 3η Ανακοίνωση 8 Ιανουαρίου 2015

 Λήξη υποβολής εργασιών 8 Φεβρουαρίου 2015

 4η Ανακοίνωση 1 Φεβρουαρίου 2015

 Ενημέρωση αποδοχής εργασιών 9 Μαρτίου 2015

 Έναρξη εγγραφών / Υποβολή εργασιών για πρακτικά 30 Μαρτίου 2015

 5η Ανακοίνωση/ Πρόγραμμα συνεδρίου 30 Απριλίου 2015

 Διεξαγωγή συνεδρίου 8 – 10 Μαΐου 2015

Εργαστήρια ΕΛ/ΛΑΚ
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια συναφή με την χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (κοινότητες ΕΛ/ΛΑΚ, σύλλογοι, εργαστήρια, καθηγητές κλπ) να υποβάλουν τις προτάσεις τους στην οργανωτική επιτροπή (foss4edu@keplinet-chanion.gr).

Ενδεικτική θεματολογία εργαστηρίων:

• Ανοικτές πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης [Moodle, eClass, …] και εφαρμογές τους στην
εκπαίδευση.

• Αξιοποίηση Ελεύθερου Λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία.

• Διαχείριση σχολικών εργαστηρίων με ΕΛ/ΛΑΚ.

• Η έννοια του ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού [Open CourseWare] και η χρήση του στην εκπαίδευση ως συμπληρωματικού / εναλλακτικού υλικού.

• Πηγές ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού στο Διαδίκτυο.

• Άδειες Creative Commons, GNU /GPL, FreeBSD κλπ.

• Εφαρμογές Ασφάλειας.

Συνεδριακοί χώροι: Πολυτεχνείο Κρήτης
Ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου http://www.foss4edu.gr .

Εδώ θα βρείτε την ανακοίνωση.

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έγγραφο: 151687/Γ2/23-09-2014

Αφήστε μια απάντηση