Μητρώο Μονάδων (ΜΜ) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ – www.sch.gr)

icon_lighter_shadingΤο Μητρώο Μονάδων (ΜΜ) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ – www.sch.gr) αποτελεί το κεντρικό αποθετήριο στο οποίο καταχωρούνται όλες οι μονάδες που υποστηρίζει το ΠΣΔ. Το ΜΜ συγκεντρώνει έναν μεγάλο αριθμό πληροφοριών για κάθε μονάδα όπως γενικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, δικτυακές συνδέσεις και τηλεφωνικά κυκλώματα, λογαριασμούς LDAP κ.α. Επιπλέον καθιστά αυτές τις πληροφορίες εύκολα προσβάσιμες παρέχοντας σύνθετες δυνατότητες αναζήτησης και πολλαπλού φιλτραρίσματος βάσει σχεδόν όλων των στοιχείων που καταχωρούνται σε αυτό.

Κύριος στόχος της υπηρεσίας είναι να συγκεντρώνει τα δεδομένα που υπάρχουν διάσπαρτα στα διάφορα πληροφοριακά συστήματα του ΠΣΔ, να τα δομεί και να τα καθιστά αναζητήσιμα τόσο στους απλούς χρήστες όσο και σε άλλα πληροφοριακά συστήματα με τη βοήθεια ενός REST API. Επιπλέον, το ΜΜ παρέχει ένα μέρος των δεδομένων του δημόσια χωρίς να απαιτείται καμία αυθεντικοποίηση, ενισχύοντας τη διαφάνεια και προσφέροντας υπηρεσίες αναζήτησης σε όλους.

Το ΜΜ αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ανοιχτές τεχνολογίες και αποτελεί ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα: ο κώδικας είναι διαθέσιμος στην τοποθεσία https://github.com/teiath/mmsch και διατίθεται με άδεια EUPL. Οι κύριες τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν είναι: (α) PHP, (β) MySQL, (γ) Slim Framework ως πλατφόρμα για την ανάπτυξη του API, (δ) Doctrine 2 ORM για τη σύνδεση του μοντέλου της εφαρμογής με τους πίνακες της βάσης δεδομένων, (ε) Kendo framework για τη δημιουργία του διαδραστικού frontend ενώ επίσης χρησιμοποιήθηκαν και μικρότερες βιβλιοθήκες όπως το Zend Ldap για τη διασύνδεση με τις υπηρεσίες του ΠΣΔ.

Ένας από του βασικούς σχεδιαστικούς στόχους του ΜΜ είναι να μην καταχωρεί δική του πρωτογενή πληροφορία (πέραν ενός μοναδικού κωδικού μονάδας), αλλά να συγχρονίζεται και να αντλεί τα δεδομένα που χρειάζεται από τα πληροφοριακά συστήματα που είναι υπεύθυνα για την εκάστοτε πληροφορία. Κάποια από τα κυριότερα πληροφοριακά συστήματα με τα οποία διασυνδέεται για αυτό το σκοπό είναι: (α) η υπηρεσία MySchool για τις βασικές πληροφορίες που αφορούν τις σχολικές μονάδες και τις διοικητικές μονάδες της εκπαίδευσης, (β) η υπηρεσία κεντρικής αυθεντικοποίησης (CAS) για αυθεντικοποίηση και έλεγχο πρόσβασης των χρηστών, (γ) υπηρεσία καταλόγου (LDAP) για ανάκτηση των λογαριασμών υπηρεσίας κάθε μονάδας (δ) Κτηματολόγιο υποδομών Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για τους δικτυακούς εξοπλισμούς κάθε μονάδας κ.α.

Τα δεδομένα του ΜΜ είναι προσβάσιμα με δύο τρόπους: μέσω του web interface που παρέχεται στη διεύθυνση http://mm.sch.gr και μέσω του REST API που παρέχει η υπηρεσία. Το REST API οργανώνεται σε πόρους (πχ. /units, /cpes κτλ.) και παρέχει τη μέθοδο GET σε όλους τους χρήστες που αυθεντικοποιούνται χρησιμοποιώντας HTTP Basic Auth. Παράλληλα επιτρέπει τις μεθόδους POST, PUT, DELETE σε επιλεγμένα πληροφοριακά συστήματα, ώστε να μπορούν να διατηρούν τα δεδομένα του ΜΜ ανανεωμένα. Αυτή τη στιγμή το API καταναλώνεται από έναν αριθμό συστημάτων όπως το πληροφοριακό σύστημα Helpdesk του ΠΣΔ, την υπηρεσία καταλόγου κ.α. Τα servers υποδομών ΠΣΔ που το φιλοξενούν εξασφαλίζουν την υψηλή αξιοπιστία και αποκρισημότητα της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από την ομάδα ανάπτυξης του ΦΥ ΤΕΙ Αθήνας στα πλαίσια του έργου «ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αφήστε μια απάντηση