Εργαστήρι, με θέμα: “Αλληλέγγυες Μέρες”

work_group Η μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) σε συνεργασία με το CoLab διοργανώνει στο InnovAthens**(Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθήνας) στο πλαίσιο των Ημερών Συνεργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 6μμ, εργαστήρι, με θέμα:

“Αλληλέγγυες Μέρες”

Η εκδήλωση αφορά την συνεργατική οικονομία, ως μια μορφή ομότιμης παραγωγής, δηλαδή παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών που βασίζεται στις αυτό-οργανωμένες κοινότητες ανθρώπων οι οποίοι συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού.

 

Η εκδήλωση θα χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος θα είναι θεωρητικό όπου θα αναπτυχθούν τα κατανεμημένα δίκτυα peers to peers. Το δεύτερο μέρος θα είναι πρακτικό δημιουργώντας ομάδες εργασίας για την δημιουργία μιας συνεργατικής αγοράς.

 

Έχει σκοπό μέσα από το εκπαιδευτικό εργαστήριο οι συμμετέχοντες να μπορούν να κατανοήσουν πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια επιχειρηματική ιδέα, όπου στην πράξη κάποιος δοκιμάζει και μαθαίνει τι ανάγκη έχουν τόσο οι προμηθευτες όσο και οι καταναλωτές των υπηρεσιών που θα παρέχει το δίκτυο.  Το πλαίσιο που θέτει το εργαστήριο αφορά την συνεργατική οικονομία (είναι μια νέα αντίληψη για τον τρόπο διάρθρωσης της παραγωγής όπου αδρανείς πόροι μπαίνουν στην παραγωγική διαδικασία με έναν κατανεμημένο τρόπο, ουσιαστικά μειώνει το ρίσκο της προσπάθειας γιατί τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και σε παραγωγής, γιατί αυτό υλοποιείται με αποκεντρωμένο τρόπο). Ως μεθοδολογία ακολουθεί καλές πρακτικές από ευέλικτες μικρές μονάδες υλοποίησης όπου σχεδιάζουν μια υπηρεσία για ένα συνεργατικό τρόπο παραγωγής.

  • Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα αναλύσουμε τι είναι συνεργατική οικονομία;
  • Ποιοι είναι οι οικονομικοί κλάδοι που αναπτύσσεται
  • Μπορεί να γίνει μια ευκαιρία για δημιουργία νέων καινοτόμων υπηρεσιών;

Η ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων όπως είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο ή οι υποδομές που υπάρχουν στην διάθεση μας, είναι η προϋπόθεση για να δημιουργείται, διανέμεται και συλλαμβάνεται η αξία που παράγεται.  Η εκδήλωση αφορά την κοινωνική οικονομία, ως μια μορφή ομότιμης παραγωγής, δηλαδή παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών που βασίζεται στις αυτό-οργανωμένες κοινότητες ανθρώπων οι οποίοι συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού.

 

Ποιους Αφορά

Το εργαστήριο αφορά όποιον θα ήθελε να ξεκινήσει μια νέα επιχειρηματική ιδέα, νέους επιχειρηματίες, εργαζομένους στο κομμάτι ανάπτυξης επιχειρηματικών δράσεων για μια εταιρία (business development).

 

Πρόγραμμα:

18:00 Προσέλευση
18:10 Τι είναι η συνεργατική οικονομία;Ποια τα χαρακτηριστικά των peer to peer δικτύωνo  Ποια η είναι η αλυσίδα αξίας που δημιουργείται;

o  Ποιοι οι επιχειρηματική κλάδοι που αναπτύσσονται;

19:00 Διάλειμμα
19:10 Συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα.Ανάπτυξη μιας λύσεις συνεργατικής υπηρεσίαςo  Ποια είναι η αξία του δικτύου;

o  Πως μπορεί να γίνει βιώσιμο;

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Για την καλύτερη οργάνωση του σεμιναρίου όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν στη φόρμα. Παρακαλούμε να εγγραφείτε μόνο εάν είστε σίγουροι ότι θα παρακολουθήσετε το εργαστήρι.

**Η Υλοποίηση του innovathens βασίστηκε σε μελέτη η οποία προτείνει  δράσεις που  εντάσσονται σε ένα συνολικό στρατηγικό πλαίσιο για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσα από  στοχευμένες παρεμβάσεις και με την ενεργή συμμετοχή κάθε  εμπλεκόμενου και ωφελούμενου έχοντας  χαρακτήρα τόσο top down, όσο και bottom up (Από δημιουργικές  κοινότητες).  Μπορείτε να κατεβάσετε την μελέτη εδώ

 

 

Αφήστε μια απάντηση