ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ”

ma Στο πλαίσιο του έργου των Μονάδων Αριστείας συγκροτούνται ομάδες αξιολογητών σε θέματα ανοιχτού λογισμικού, με σκοπό την αξιολόγηση αιτήσεων για την βράβευση συνεισφορών στην παραμετροποίηση, ελληνοποίηση ανοιχτού λογισμικού καθώς και για την αξιολόγηση/παρακολούθηση προτάσεων που θα επιλεγούν για την επέκταση ή/και ανάπτυξη έργων ανοιχτών τεχνολογιών.

Συνολικά θα επιλεγούν εικοσιένα(21) αξιολογητές οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην διαδικασία εθελοντικά.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι αξιολογητές θα κληθούν να αξιολογήσουν προτάσεις στις παρακάτω δύο κατηγορίες:

1. Βραβεία αριστείας για συνεισφορά σε έργα ανοιχτού λογισμικού

Αφορά στην επιβράβευση των καλύτερων συνεισφορών από προγραμματιστές που έχουν εκπαιδευτεί από Μονάδες Αριστείας σε παραμετροποίηση ή/και εξελληνισμό συγκεκριμένων έργων. Θα βραβευθούν συνολικά 145 εργασίες, 45 από κάθε κύκλο. Οι προγραμματιστές θα συμμετέχουν με βάση την ατομική τους συνεισφορά σε συγκεκριμένο έργο.

2. Ενίσχυση έργων ανοιχτών τεχνολογιών

Αφορά στην παροχή χρηματικής ενίσχυσης προς φυσικά πρόσωπα, ομάδες προσώπων/φορείς για τον σχεδιασμό ανάπτυξη ή επέκταση έργων ανοιχτών τεχνολογιών που αφορούν τις δέκα (10) θεματικές περιοχές των Μονάδων Αριστείας. Θα ενισχυθούν ενενήντα (90) προτάσεις με 2-4.000 ευρώ, σε πλατφόρμες ανοιχτών τεχνολογιών που είναι χρήσιμες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η ενίσχυση θα καταβάλλεται έπειτα από ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των παραδοτέων της κάθε πρότασης.

Αναλυτικά οι θεματικές κατηγορίες των Μονάδων Αριστείας είναι:

 1. Βασικές εφαρμογές / Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ

 2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό

 3. Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση

 4. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

 5. Επιχειρηματικές Εφαρμογές / Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

 6. Τουρισμός

 7. Αγροτική Ανάπτυξη – Περιβάλλον

 8. Μεταφορές – Ναυτιλία

 9. Πολιτισμός

 10. Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι Μονάδες Αριστείας, είναι ομάδες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα που υλοποιούν το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού» με ενέργειες εκπαίδευσης, διάχυσης και προβολής μέσω συνεδρίων και εκδηλώσεων στις δέκα θεματικές περιοχές. H κάθε Μονάδα Αριστείας πραγματοποιεί συνολικά έξι κύκλους εκπαιδευτικών σεμιναρίων και τρία σχολεία ανάπτυξης κώδικα (Code Camps), και στο πλαίσιο κάθε κύκλου εκπαιδεύονται τουλάχιστον πενήντα (50) προγραμματιστές.

Αίτηση για αξιολογητές καλούνται να υποβάλουν ενεργά μέλη της κοινότητας ανοιχτών τεχνολογιών με αναγνωρίσιμη συνεισφορά στον εξεληνισμό ή/και ανάπτυξη επεκτάσεων σε έργα ανοιχτών τεχνολογιών καθώς και στελέχη του χώρου με σημαντική εμπειρία σε μια ή παραπάνω θεματική περιοχή.

Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει ως αξιολογητής καλείται να στείλει τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Συνοπτικό Βιογραφικό

 2. Έργα ανοιχτών τεχνολογιών που έχει συνεισφέρει,

  για κάθε έργο: Συνοπτική περιγραφή της συνεισφοράς, Σύνδεσμο προς το κεντρικό δικτυακό τόπο του έργου & Σύνδεσμο προς το αποθετήριο του κώδικα

 3. Εμπειρία στην αντίστοιχη θεματική περιοχή

 

 

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα αλλά και όποιος έχει προσόντα σε μία ή παραπάνω θεματικές περιοχές των μονάδων αριστείας ανεξάρτητα εργασιακής σχέσης. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα πρέπει να στείλουν στο info@eellak.gr, το βιογραφικό τους κι ένα σύντομο κείμενο με τα έργα και την εμπειρία στην θεματική περιοχή, τα βιογραφικά προτείνεται να ακολουθούν το πρότυπο europass: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose, και το κείμενο να μην ξεπερνά τις 300 λέξεις.

H προθεσμία υποβολής συμμετοχών λήγει στις 15/3/2015

Αφήστε μια απάντηση