Δράσεις για το άνοιγμα δεδομένων στην Νότια Ευρώπη

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση των Ανοιχτών Δεδομένων συμμετείχε με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο ευρωπαϊκό έργο HOMER–MED (Harmonizing Open data in the Mediterranean through better access and Reuse of public sector information). Συμμετείχαν επίσης άλλοι 16 φορείς από Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Μάλτα, Κύπρο, Σλοβενία και Μαυροβούνιο. Το έργο HOMER είχε ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2012 με διάρκεια 3 ετών και ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου του 2015.

Στόχο είχε την εναρμόνιση των πολιτικών αξιοποίησης και πρόσβασης στα δεδομένα του Δημοσίου Τομέα, για την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης μέσα από τη χρήση δημοσίων δεδομένων στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας, της γεωργίας, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ως άνω έργου περιλαμβάνουν:

  • Σύνταξη Κοινωνικό – Οικονομικής μελέτης (socio-economic report) για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διάθεση των δεδομένων
  • Μελέτες σχετικά με τη νομική και τεχνική διάσταση της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των δεδομένων
  • Δημιουργία διαδικτυακών τόπων απόθεσης ανοιχτών δεδομένων (Open Data Portals)
  • Ανάπτυξη ομοσπονδίας (federation) ιστοτόπων απόθεσης και διάθεσης ανοιχτών δεδομένων
  • Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης (Action Plans) με στόχο τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου
  • Διενέργεια Μαραθωνίου Προγραμματισμού (Hackathons) σε πέντε χώρες της Μεσογείου μεταξύ των οποίων και στο Ηράκλειο Κρήτης
  • Διεθνή διαγωνισμό μεταξύ των νικητήριων εφαρμογών για κάθε Hackathon
  • Πιλοτική δράση eParticipation – Δημιουργία ομάδας δράσης (task force) για την διενέργεια συναντήσεων εργασίας με ιδιωτικούς, δημόσιους φορείς και απλούς πολίτες, προκειμένου να δοθούν λύσεις σε ανάγκες της καθημερινότητας μέσω της χρήσης ανοιχτών δεδομένων και ΤΠΕ
  • Ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών για την αξιοποίηση της χρήσης ανοικτών δεδομένων
  • Καταγραφή ανοιχτών δεδομένων. Όλα τα σύνολα δεδομένων που έχουν καταγραφεί έως σήμερα είναι διαθέσιμα http://go.eellak.gr/datasets. Εάν έχετε νέα σύνολα δεδομένων να προτείνετε στείλτε email στο datasets@eellak.gr.
  • Δημιουργία του “HOMER MANIFESTO”. Με στόχο την εκμετάλλευση του δυναμικού των ανοιχτών δεδομένων για όλους τους τομείς της κοινωνίας, το έργο HOMER έχει δημοσιεύσει το παραπάνω, θέτοντας τη βάση για τη χρήση, την επεξεργασία και τη μορφοποίηση των ανοιχτών δεδομένων και την ενημέρωση του κοινού. Σε γενικές γραμμές, το Μανιφέστο προσπαθεί να προσδιορίσει τα οφέλη, εμπόδια και τα αναγκαία μέτρα για την ευρύτερη ανάπτυξη των πολιτικων για τα Ανοιχτά Δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό όλοι οι φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ομοσπονδία (federation) και να στηρίξουν τις αρχές του manifesto μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα υποστήριξης που υπάρχει στο http://homerproject.eu/project/homer-manifesto.

Για την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση του κοινού, ως και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν ημερίδες – εκδηλώσεις, στην Αθήνα, στο Ηράκλειο και στα Χανιά.

combined_logo_med_-_horizontal

Αφήστε μια απάντηση