Διανομή Ασφάλειας, ένα σύνολο εφαρμογών και εργαλείων, διαθέσιμα σαν debian package

H Διανομή Ασφάλειας είναι ένα σύνολο εφαρμογών και εργαλείων τα οποία είναι διαθέσιμα σαν debian package για το λειτουργικό σύστημα Ubuntu 14.04 και τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας του μαθητικού / παιδικού υπολογιστή.

030911_app_parental_controlΣτην ουσία πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο parental control σύστημα το οποίο επιτρέπει:

  • Έλεγχο της πρόσβασης των παιδιών και αποκλεισμό ανεπιθύμητων ιστόσελίδων (πορνογραφικού, στοιχηματικού, βίαου κλπ περιεχομένου)

Δεδομένου ότι η Διανομή Ασφάλειας απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, κρίνεται απαραίτητη η λήψη κάποιων στοιχειωδών προληπτικών μέτρων για την προστασία των παιδιών από την πρόσβαση σε sites με ακατάλληλο / προσβλητικό περιεχόμενο.

Πέρα από το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι πολλά όσον αφορά την προστασία ενός παιδιού από την πρόσβαση σε ανάρμοστο υλικό σχετίζονται και με την εκπαίδευσή του και την εν γένει νοοτροπία του νεαρού / εφήβου, είναι καλό, ένα προσαρμοσμένο λειτουργικό σύστημα το οποίο διανέμεται σε μαθητές Γυμνασίου (σε παιδιά των πρώτων εφηβικών χρόνων δηλαδή) να ενσωματώνει τους κατάλληλους μηχανισμούς προστασίας που θα προσφέρουν το κατάλληλο επίπεδο αποτροπής από πρόσβαση σε sites με πορνογραφικό / ρατσιστικό / στοιχηματικό κλπ. περιεχόμενο.

  • Ενίσχυση της ασφάλειας του υπολογιστικού συστήματος μέσω προγράμματος προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (antivirus) και της κατάλληλης διεπαφής χειρισμού αυτού

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπολογιστές είναι προφανώς το κακόβουλο λογισμικό (malware).

Ο συγκεκριμένος όρος συμπεριλαμβάνει διάφορες κατηγορίες προγραμμάτων, όπως οι ιοί, τα trojans, τα worms, τα backdoors, κλπ.

Είναι γεγονός ότι το πρόβλημα σε υπολογιστές οι οποίοι στηρίζονται στο λειτουργικό σύστημα Linux είναι σημαντικά πιο περιορισμένο σε σχέση με υπολογιστές οι οποίοι κάνουν χρήση άλλων λειτουργικών.

Παρόλα αυτά, η ύπαρξη ενός προγράμματος προστασίας από κακόβουλο λογισμικό κρίθικε απαραίτητη γιατί:

– ακόμα και το Linux δεν είναι απόλυτα προστατευμένο από διάφορα είδη κακόβουλου λογισμικού

– θεωρήθηκε σκόπιμο ο χρήστης της Διανομής Ασφάλειας να έχει τα κατάλληλα εργαλεία για ανίχνευση κακόβουλου λογισμικού σε περιοχές εκτός του filesystem της Διανομής Ασφάλειας, όπως π.χ. κάποιο άλλο λειτουργικό που συνυπάρχει στον υπολογιστή του χρήστη μαζί με τη Διανομή Ασφάλειας, σε εξωτερικά μέσα αποθήκευσης κλπ.

  • Προστασία της ιδιωτικότητας του χρήστη κατά την πλοήγηση του στο διαδίκτυο και περιορισμό της έκθεσής του σε κακόβουλο online λογισμικό
  • Επιπλέον εφαρμογές για διευκόλυνση του χρήστη στη διαχείριση των κωδικών ασφαλείας του, τη διαγραφή αρχείων κλπ κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα: http://secure-distro.cti.gr

E- mail: secure-distro@cti.gr

Twitter: @secure_distro

Αφήστε μια απάντηση