Το FI-WARE ως εργαλείο χρηματοδότησης: αξιοποιώντας ανοικτές τεχνολογίες για νεοφυείς επιχειρήσεις

16276636168_54bb0dd0fd_oH Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) σε συνεργασία με τo Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT, www.ekt.gr) διοργανώνουν ημερίδα την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αίθουσα Σεμιναρίων) με θέμα: “Το FI-WARE ως εργαλείο χρηματοδότησης: αξιοποιώντας ανοικτές τεχνολογίες για νεοφυείς επιχειρήσεις”.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα FI-WARE Accelerator στοχεύει στην ενίσχυση μικρομεσαίων (SMEs) και νεοφυών (start-ups) επιχειρήσεων που είναι προσανατολισμένες σε τεχνολογικούς τομείς όπως: Έξυπνες Πόλεις (Smart cities), Υγεία, Μεταφορές, Ενέργεια, Πληροφορική, κ.ά., ενθαρρύνοντας την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών βασισμένων σε καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές πληροφορικής και διαδικτύου (τεχνολογία FI-WARE).

Πρόκειται για μια ανοιχτή πλατφόρμα με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου οικοσυστήματος ώστε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα προκύψουν από το νέο κύμα της ψηφιοποίησης που προκαλείται από την διάχυση των πρόσφατων τεχνολογιών του Διαδικτύου.

Το FI-WARE θα χρηματοδοτήσει με το συνολικό ποσό των 80 εκατ. ευρώ επιχειρηματίες, ώστε να εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την αυξημένη ζήτηση για έξυπνες ψηφιακές λύσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης για νεοφυείς επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 (χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για έρευνα και καινοτομία. Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για ICT & FET (Future and Emerging Technologies) στον Ορίζοντα 2020.

Περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα διατίθενται στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης ιστοσελίδα εκδήλωσης. Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, κατόπιν εγγραφής

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση: http://media.ekt.gr/live/

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου “Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου”, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Αφήστε μια απάντηση