Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ με θέμα: “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα”

Continued-Commitment-to-Open-Innovation-Deliver-New-Products-Services-and-Business-Models-Though-Co-DevelopmentΟι νέες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις της χώρας μας, τις ωθούν στην αναζήτηση εναλλακτικών μοντέλων ανάπτυξης που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους και την προώθηση της εξωστρέφειας τους .

Η υιοθέτηση λύσεων ανοιχτών τεχνολογιών αποτελούν μια από τις ευκαιρίες προς την κατεύθυνση αυτή, συμβάλλοντας στην ενσωμάτωση της καινοτομίας σε διάφορα στάδια της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσα από δράσεις αξιοποίησης ανοιχτών προτύπων, τεχνολογιών, διαδικασιών και δεδομένων, η ΕΕΛ/ΛΑΚ πρόκειται να συγκροτήσει σχετική ομάδα εργασίας.

Το αντικείμενο της ομάδας είναι να καταγράφει τις εξελίξεις στα θέματα ανοιχτότητας που αφορούν καινοτόμες λύσεις για επιχειρήσεις  και να διαμορφώνει προτάσεις πολιτικής για τη στήριξη τους.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας μπορούν να συμπληρώσουν την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αφήστε μια απάντηση