Επιστολή της ΕΕΛ/ΛΑΚ προς τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου για την Ανοιχτή διακυβέρνηση και διαφάνεια

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) απέστειλε ανοιχτή επιστολή στα κόμματα του Ελληνικού Κοινcommonsοβουλίου με 8 προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της Διαύγειας και την ενεργή συμμετοχή και ενημέρωση των πολιτών, ζητώντας να τις λάβουν υπόψιν, και να δεσμευτούν για μια σειρά από αλλαγές, που, χωρίς οικονομικό κόστος, μπορούν να ωφελήσουν πολυεπίπεδα τη δημοκρατία μας και την οικονομία μας.

Συγκεκριμένα,  οι προτάσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ αφορούν την ενίσχυση της Διαύγειας (Ν. 3861/2010) και  της Κοινοβουλευτικής Διαφάνειας, την ενίσχυση και εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Ν.3979/2011) και την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ελλάδα στο πλαίσιο της  πρωτοβουλίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership – OGP http://www.opengovpartnership.org/country/greece), την εφαρμογή του νόμου για τα ανοιχτά δεδομένα (Ν. 4305/2014), την εφαρμογή του Νόμου 4048/2012 για τη Ρυθμιστική Διακυβέρνηση και τη δημιουργία ενός Συστήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου του Κυβερνητικού έργου. Προτείνονται επίσης η λήψη μέτρων για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης του ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτών τεχνολογιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και η ενσωμάτωση της διδασκαλίας των ανοιχτών τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.

Η υιοθέτηση και οι δεσμεύσεις πάνω στις προτάσεις αυτές από τα κόμματα μπορούν να θέσουν τη βάση πάνω στον οποία η ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα μέλη της,  μπορεί να  συνεισφέρει ώστε να αναπτυχθούν περισσότερες πρωτοβουλίες και δράσεις Ανοιχτής Διακυβέρνησης.

Δείτε εδώ την επιστολή.

Αφήστε μια απάντηση