Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιούν ανοικτό κώδικα για την ανάπτυξη λογισμικού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί εργαλεία και μεθόδους ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη λογισμικού, σύμφωνα με την έρευνα του έργου EU-FOSSA, μετά από την εξέταση  15 εν εξελίξει έργων της ΕΕ. 
Τα πιο κοινά εργαλεία ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν λύσεις για τη συνεχή ενσωμάτωση και την ανάπτυξη του λογισμικού, είναι το Jenkins και το CruiseControl. Αυτές οι λύσεις επιτρέπουν στους προγραμματιστές λογισμικού να διαχειρίζονται τις ενημερώσεις του κώδικα, η οποία με τη σειρά του βοηθά στην αποφυγή σφαλμάτων.

eu-fossdΟι προγραμματιστές λογισμικού που εργάζονται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιούν επίσης τα ανοικτά εργαλεία διαχείρισης κώδικα  Apache Subversion και GIT. Οι προγραμματιστές λογισμικού της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επίσης, συνήθως χρησιμοποιούν το Eclipse ως ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης, και το Apache Maven ως εργαλείο κατασκευής. Για τις αυτοματοποιημένες δοκιμές, χρησιμοποιούν το Selenium. Επιπλέον, οι βιβλιοθήκες λογισμικού που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως  το OpenSSL και το Spring Security, είναι στάνταρ εργαλεία ανάπτυξης που χρησιμοποιούνται και στα δύο ιδρύματα.

Το έργο  EU-FOSSA ήδη εξετάζει και όλα τα εν εξελίξει έργα λογισμικού της Ευρωπαικής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι ένα από τα ορόσημα του . Λεπτομέρειες από αυτή τη φάση θα διατεθούν στην κοινότητα  μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Και τα δύο ινστιτούτα της ΕΕ συνδυάζουν μεθόδους διαχείρισης έργων με ευκίνητες μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού, όπως το Scrum, το  Agile και το  Kanban.
Αυτές οι μέθοδοι παρέχουν περιθώρια για μια ανοιχτή προσέγγιση για την ανάπτυξη, η οποία εστιάζει στο αποτέλεσμα και την προβλεπόμενη χρήση και αποτρέπει στα έργα από το να κολλάνε στις διαδικασίες.

Η ομάδα του EU-FOSSA  ως επόμενο βήμα, θα αναλύσει τις μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού και τις πρακτικές των διαφόρων κοινοτήτων ελεύθερου λογισμικού – λογισμικού ανοικτού κώδικα. Το έργο θα πρέπει να οδηγήσει σε μια συστηματική προσέγγιση για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ώστε να διασφαλίσουν ότι τα ευρέως χρησιμοποιούμενα βασικά συστατικά  του ανοικτού κώδικα μπορεί να είναι αξιόπιστα. Το έργο θα επιτρέψει επίσης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συμβάλουν στην ακεραιότητα και την ασφάλεια των βασικών εφαρμογών λογισμικού ανοικτού κώδικα. Το έργο EU-FOSSA διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ξεκίνησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Αφήστε μια απάντηση