Επιτυχημένα παραδείγματα μετάβασης και υποστήριξης Ανοιχτού λογισμικού: CASIO , Xen και SUSE

H CASIO ιδρύθηκε το 1957 και είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παγκόσμιους κατασκευαστές ηλεκτρονικών προϊόντων για το σπίτι και επαγγελματική χρήση. Η Casio παρέχει σήμερα ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές μέχρι και οθόνες LCD και απασχολεί 13.000 ανθρώπους σε 20 ιαπωνικές εταιρείες και 19 θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού.
Η Casio Information Service Co., Ltd. που είναι η θυγατρική που είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση των πληροφοριακών υποδομών ξεκίνησε ένα φιλόδοξο σχέδιο ανανέωσης των πληροφοριακών συστημάτων της CASIO με σκοπό την βελτίωση της παραγωγικότητας με την τυποποίηση των εργαλείων επικοινωνίας σε όλη την ομάδα, την ενίσχυση της ασφάλειας, τον καλύτερο έλεγχο της πληροφορικής υποδομής και την βελτίωση της αναλογίας κόστους-αποδοτικότητας.

Μετά από μια σημαντική αναβάθμιση στο δίκτυο σύνδεσης των γραφείων και των χώρων παραγωγής της εταιρίας, η CASIO είχε επαρκές bandwidth για να ξεκινήσει τη συγκέντρωση των servers της. Έτσι άρχισε να αναζητά τρόπους να μειώσει τα 1.000 περίπου συστήματα που βρισκόταν στα υποκαταστήματα της σε ένα μικρότερο αριθμό φυσικών εξυπηρετητών σε μια κεντρική τοποθεσία, μέσω λογισμικού εικονικοποίησης κλειστού λογισμικού. Σύντομα έγινε προφανές ότι το κόστος αυτής της προσέγγισης ξεπερνούσε τα πιθανά οφέλη.

suse-logo

Λύση Ανοικτού λογισμικού : Μια  κορυφαία ισοδύναμη λύση στο 10% του κόστους
Από τους 1.000 διακομιστές Windows , περίπου οι 600 που εκτελούσαν εφαρμογές, βάσεις δεδομένων και ιστοσελίδες-κρίθηκαν κατάλληλοι για εικονικοποίηση. “Για το λογισμικό εικονικοποίησης που είχε αρχικά επιλεγεί, η επιλογή των συμβατών server και το υλικό αποθήκευσης είναι περιορισμένη, και έτσι το κόστος τείνει να είναι υψηλότερο,” δήλωσε ο Kazuyasu Yamazaki, μέλος της ομάδα δικτύων της “Η δυνατότητα χρησιμοποίησης της τεχνολογίας Xen που περιλαμβάνεται στο SUSE Linux Enterprise Server για σχεδόν οποιοδήποτε υλικό είναι μια ελκυστική επιλογή. ” Με την εφαρμογή SUSE Linux Enterprise Server με το Virtual Machine Pack driver SUSE Linux Enterprise, η CASIO κατάφερε με επιτυχία την ίδια απόδοση για εικονικούς servers, σε σχέση με την αρχική λύση, αλλά στο 10% του κόστους!.
«Είχαμε ήδη χρησιμοποιήσει το SUSE Linux Enterprise για δύο χρόνια ως πλατφόρμα μας για την Oracle Collaboration Suite,” δήλωσε ο Norihito Kuniyoshi. «Η
Virtual Machine Driver Pack έφερε το Xen στο ίδιο επίπεδο απόδοσης με το αρχικό λογισμικό μας, και ως εκ τούτου, μας έδωσε μια βιώσιμη, χαμηλού κόστους εναλλακτική λύση για την εικονικοποίηση».

Xen-LinunFoundation

Η εισαγωγή του Xen για SUSE Linux Enterprise ως πλατφόρμα για εικονικοποίηση των Windows είναι ακόμα πολύ νέα στην CASIO, και η εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί αρχικό λογισμικό εικονικοποίησης της παράλληλα με την νεότερη τεχνολογία, ενώ την θεωρεί ως την βασική στρατηγική της για το μέλλον.
Το γεγονός ότι
το Xen είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι σημαντικό, δεδομένου ότι μειώνει την εξάρτησή μας από ένα μόνο προμηθευτή», δήλωσε ο Kuniyoshi. “Επίσης, η ασφάλεια που προσφέρει η συμμαχία μεταξύ SUSE και η Microsoft ήταν ένας παράγοντας στην απόφασή μας.
Η επιλογή της CASIO να τρέξει πολλούς διακομιστές Windows side-by-side σε ένα μόνο φυσικό server, μέσω των τεχνολογιών SUSE θα μειώσει σημαντικά το κόστος και θα αυξήσει την ευελιξία. Η CASIO αναμένει να μειώσει το συνολικό αριθμό των φυσικών servers κατά το ήμισυ, “Με βάση τα αρχικά μας αποτελέσματα, εκτιμούμε ότι το κόστος του Xen και SUSE Linux Enterprise για εικονικοποίηση συστημάτων Windows είναι στο 10% του κόστους και μια κορυφαία ισοδύναμη λύση», δήλωσε ο Kuniyoshi. “Η διαφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς ότι η εναλλακτική λύση απαιτεί πιο ακριβό υλικό.”

 

Πηγή: https://www.suse.com

Αφήστε μια απάντηση