Υπογράφηκε πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της ΕΕΛ/ΛΑΚ

φωτογραφία 4 Ο Δήμος Αθηναίων υπέγραψε σήμερα, 8 Ιουνίου 2016, πλαίσιο συνεργασίας με τη μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), με αντικείμενο το «Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Δράσεων Ανοιχτότητας».

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Γεώργιος Καμίνης και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛ/ΛΑΚ, Διομήδης Σπινέλλης, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας  όπου έχει του εξής κεντρικούς στόχους:

  • να ενισχυθεί η διάδοση, η διάχυση, η έρευνα και η εφαρμογή ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία, την προώθηση και την επαναχρησιμοποίηση ανοιχτών δεδομένων, ανοιχτού περιεχομένου και λογισμικού στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας.

  • να αυξηθεί η τεχνογνωσία των μερών σε σχέση με τα θέματα αυτά, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών  όσο και των σχετικών υποδομών.

  • να υποστηριχθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μελετών και προτύπων συστημάτων ανοιχτών τεχνολογιών διαμέσου της συνεργασίας με το δίκτυο διακεκριμένων επιστημόνων και μελών ΔΕΠ της Ελλάδας και του Εξωτερικού, μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ και με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, προσβλέποντας στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας.

φωτογραφία 1Στόχος επίσης είναι η συμβολή στην διαμόρφωση δράσεων Ψηφιακής Πολιτικής για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, πολιτικές ενίσχυσης της διαφάνειας, καταπολέμησης της γραφειοκρατίας καθώς και την βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου.  Παράλληλα, η ΕΕΛ/ΛΑΚ, η οποία αποτελείται από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς, στοχεύει, μέσω της συνεργασίας, να συμβάλλει στην «ανοιχτότητα» και ειδικότερα στην προώθηση και την ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της ΕΕΛ/ΛΑΚ, στοχεύει στην προώθηση της «ανοιχτότητας» με τις παρακάτω δράσεις:

  • Την οργάνωση εργαστηρίων, συνεδρίων και ημερίδων με θέμα το ανοιχτό περιεχόμενο, τα ανοιχτά δεδομένα και το ανοιχτό λογισμικό στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας.

  • Την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου στην οποία η ΕΕΛ/ΛΑΚ με τα μέλη της, ΑΕΙ, ΤΕΙ & Ερευνητικά Κέντρα μπορούν να αποτελέσουν αρωγούς σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Δήμου.

  • Τη συνεργασία τόσο για την υποβολή προτάσεων όσο και για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και εφαρμογών με θέμα το ανοιχτό περιεχόμενο, τα ανοιχτά δεδομένα ή το ανοιχτό λογισμικό στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας.

  • Την παροχή τεχνογνωσίας για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση πολιτικών και δράσεων  «ανοιχτότητας».

  • Τη συνεργασία με σκοπό την εκπαίδευση και την εξοικείωση του εργατικού δυναμικού των φορέων και των οργανισμών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου Αθηναίων σχετικά με τη χρήση των ανοιχτών δεδομένων και του ανοιχτού λογισμικού καθώς και με την επεξεργασία και την εφαρμογή των αδειών ανοιχτών τεχνολογιών.

 

Το πλήρες κείμενο του πλαισίου συνεργασίας, εδώ

Όλες οι συνεργασίες που έχει υπογράψει η ΕΕΛ/ΛΑΚ, εδώ.

 

Αφήστε μια απάντηση