Πλαίσιο Συνεργασίας για το Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Δράσεων Ανοιχτότητας με το Υπουργείο Παιδείας #gredu #opensource

Υπογράφτηκε στις 16 Ιουνίου 2016, Προγραμματική Συμφωνία – Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της μη-κερδοσκοπικής Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) με στόχο την προώθηση δράσεων ανοιχτότητας. Το πλαίσιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Υπουργός κ. Νίκος Φίλης και ο Πρόεδρος της ΕΕΛ/ΛΑΚ κ. Διομήδης Σπινέλλης. Σκοπός της συμφωνίας είναι […]

Πλατφόρμα διαχείρισης Δράσεων Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες

Η ομάδα εργασίας openthessaloniki.org λειτουργεί σε πλαίσιο εθελοντισμού και φιλοδοξεί να αποτελέσει μια πλατφόρμα συλλογής δεδομένων σχετικών με την πόλη της Θεσσαλονίκης και ανάπτυξης, παράλληλα, εφαρμογών και υπηρεσιών με στόχευση την ανοικτή διακυβέρνηση. Αφορμή για την παρούσα συγκεκριμένη πρόταση ήταν οι δυσχέρειες, που παρατηρήθηκαν κατά τη διαχείριση των αναγκών των δράσεων αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες […]

Δωρεάν υπολογιστές σε προπτυχιακούς φοιτητές από το Δήμο Θεσσαλονίκης

Μεταχειρισμένους φορητούς υπολογιστές σε μαθητές και προπτυχιακούς φοιτητές οικογενειών, που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και εξυπηρετούνται από τις κοινωνικές του υπηρεσίες, θα διαθέσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η δράση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016, στην Αίθουσα Νερού του Δημαρχείου, στις 14.00, ενώ η διάθεση δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση. Η συλλογή των υπολογιστών πραγματοποιήθηκε από […]

planet.ellak.gr: Ανασκόπηση #2015 των δράσεων της κοινότητας #ownCloud

To 2015 ήταν μια καταπληκτική χρονιά για την παγκόσμια κοινότητα ownCloud. Αυτό είχε αντίκτυπο και στην Ελληνική σκηνή του ΕΛ/ΛΑΚ. Εδώ θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω τις κυριότερες στιγμές (δεν θα συμπεριλάβω τις κυκλοφορίες νέων εκδόσεων). Πιθανό να υπάρχουν και άλλες που να μην γνωρίζω. Όσοι έχετε κάτι να προσθέστε, μπορείτε να προσθέσετε ένα σχόλιο. Πάμε […]

Η πόλη της Γκρενόμπλ σχεδιάζει τη μετάβαση των σχολείων της πόλης σε Ubuntu και Debian Linux

Η Γκρενόμπλ η 16η μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, έχει δεσμευτεί για την χρήση του ελεύθερου λογισμικού. Για την πόλη, οι λύσεις ελεύθερου λογισμικού βοηθούν την ανταλλαγή γνώσεων, ενισχύουν τους πολίτες και τα θεσμικά όργανα και βοηθούν στην μείωση του κόστους. Η πόλη βλέπει επίσης το ελεύθερο λογισμικό ως ένα από τα εργαλεία για την αύξηση […]