Χαρτογράφηση με OpenStreetMap (OSM) και Ελλάδα

Το έργο OpenStreetMap (OSM) φιλοδοξεί να φτιάξει ένα ελεύθερο χάρτη του πλανήτη. Όπως η Wikipedia είναι η μεγαλύτερη συμμετοχική εγκυκλοπέδια, έτσι το OpenStreetMap θέλει να γίνει ο μεγαλύτερος συμμετοχικός χάρτης. Τα δεδομένα που εισάγονται στο OpenStreetMap διατίθενται με την άδεια Creative Commons Attribution-Share Alike.   Γιατί χρειαζόμαστε το OpenStreetMap αφού το Google Maps είναι δωρεάν […]