Εκδηλώσεις - 29 Μαρ 18


Date/Time Event
26/01/2018 - 05/05/2018
Ολοήμερο
100 days ” Foss” Technologies Skill Development Awareness Campaign In RAJASTHAN ,INDIA
21/03/2018 - 31/05/2018
Ολοήμερο
Wikimedia CEE Spring 2018
26/03/2018 - 29/03/2018
Ολοήμερο
Open Networking Summit
Intercontinental Los Angeles Downtown, Los Angeles
29/03/2018
18:00 - 20:00
Let's Talk About Cryptocurrencies- Blockchain
SpaceWorks, Αθήνα
29/03/2018
18:00 - 20:45
Ημερίδα με θέμα: «Ελεύθερο και Ανοικτό Λογισμικό για Μηχανικούς στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα» 29/03 - Λάρισα
ΤΕΕ – Λάρισα – Αίθουσα Ιωάννης Βαρνάς, Λαρισα
29/03/2018
19:00 - 22:00
Industrial Internet of Things - Industrie 4
Hefestos, Αθήνα
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager